20. 4. 2020

CHÁPADLÁ CHOBOTNICE ZVANEJ PENTA, LÁMU VÄZ SPRAVODLIVOSTI.

Preverte nás !!! Kričia tí, ktorí rozhodovali v prospech „penťáckej“ spoločnosti Mecom…

Po policajnej akcii Búrka, ktorá bola zameraná na úplatných sudcov a ktorá na niektorých súdoch spôsobila doslova ich znefunkčnenie, zareagovali na túto hrozivú situáciu v slovenskej justícii sudcovia Okresného súdu Prešov, ktorý po obvineniach svojich kolegov z korupcie a marenia spravodlivosti žiadajú:

Preverte nás!

Pod túto výzvu sa podpísalo 12 sudcov Okresného súdu Prešov, okrem iných aj predseda súdu JUDr. Marek Čech a sudca JUDr. Jaroslav Kanderka.

Lenže sudca JUDr. Jaroslav Kanderka bol napríklad aj sudcom v konkurznom konaní na dlžníka – „penťácku“ spoločnosť MECOM GROUP s.r.o.. V tomto konkurznom konaní, kde bol JUDr. Jaroslav Kanderka sudcom, právny zástupca navrhovateľa (Mekom Ukrajina, pozn. redakcie) spochybnil dôveryhodnosť platobnej schopnosti dlžníka na základe predloženého dôkazu – znaleckého posudku – ktorý preukázal pozmeňovanie a falšovanie bankových výpisov spoločnosti MECOM GROUP. Práve tieto bankové výpisy mali slúžiť, ako dôkaz o platobnej schopnosti MECOM GROUP. Ale práve sudca JUDr. Jaroslav Kanderka, ktorý tak baží po previerke, na predložený znalecký posudok neprihliadal a uznal spoločnosť MECOM GROUP za platobne schopnú a konkurzné konanie zamietol. Z informácií, ktoré sú ďalej známe z komunikácie Mariána Kočnera cez aplikáciu Threema, vyplýva, že došlo k ovplyvňovaniu práve konkurzných konaní na „penťácky“ MECOM GROUP s.r.o., ktoré boli vedené na Okresnom súde Prešov pod spisovou značkou 2K/40/2016 a 4K/11/2017. Citujem z komunikácie medzi dnes už bývalou novinárkou Martinou Ruttkayovou a Mariánom Kočnerom z roku 2017:

„Počujte, a naši sú v pohode s tým, aby som pomohla Jankovskej?“

Kočner reagoval odpoveďou:

„Samozrejme. Veď im zachránila MECOM.“

Na tento fakt upozornilo aj občianské združenie Prinášame nádej svojím podaním na Generálnu prokuratúru SR z konca minulého roka. Ako niekoľkokrát zaznelo z úst hlavných predstaviteľov tohto občianskeho združenia, pánov Forischa, Nedvěda a Žiarana, tak výzva sudcov Okresného súdu Prešov je na mieste a s previerkami sudcov by mali začať práve na ich Okresnom súde. Priamo u signatára tejto výzvy JUDr. Jaroslava Kanderku a ďalšieho sudcu, ktorý rozhodoval v Kočnerom spomenutom konkurznom konaní na mäsiarsku firmu MECOM JUDr. Tomáša Nováka. Pretože všetky okolnosti a dôkazy nasvedčujú tomu, že tieto konkurzné konania na dlžníka MECOM GROUP v rokoch 2016 a 2017, pod taktovkou týchto dvoch menovaných sudcov, boli ovplyvňované.