22. 4. 2019

Mecom sa sporí o peniaze a množstvo baktérií v mäse

Testy vykonané v Česku potvrdili prítomnosť listérie vo výrobkoch Mecomu.

Začiatkom apríla sa skončil dvojmesačný sprísnený hygienický režim v závode Mecomu Group v Humennom, ktorý vlastní finančná skupina Penta. Tamojšia regionálna veterinárna a potravinová správa zrušila opatrenia na odstránenie hygienických nedostatkov, ktoré zaviedla pre výskyt listérie vo výrobe, ako aj v hotových výrobkoch Mecomu.

Obchodný spor?

Mecom už dlhšie tvrdí, že problém s listériou je zveličený a ide vraj len o súčasť diskreditačnej kampane zo strany bývalých obchodných partnerov Penty z Mekomu Ukrajina. Tí chcú vraj od nej získať fiktívne pohľadávky vo výške takmer štyri milióny eur, ktoré im údajne dlhuje za nedodržanie obchodnej dohody z podnikania na Ukrajine ešte spred troch rokov.

Súčasťou údajnej kampane bývalých obchodných partnerov proti Mecomu sú podania na konkurz, trestné oznámenia a listy na slovenské, české či európske potravinárske úrady. Návrh na konkurz voči Mecomu polícia aj sudcovia odmietli ako neopodstatnený.

Za obvineniami proti Mecom Group stoja Pavol Fortisch a Ján Feranc, ktorí sú podľa viacerých médií bývalými príslušníkmi SIS. Forisch vystupuje ako konateľ firmy Mecom Ukrajina. Okrem toho figuruje podľa obchodného registra aj vo firme MaRussia spolu s Ferancom. Inzeráty na odkupovanie pohľadávok voči Mecom Group začala uverejňovať firma spojená s Ferancom.

Stanislav Žiaran, spoločník vo firme, ktorá odkúpila pohľadávku voči Mecom Group, pre SME argumentuje, že spájať starý obchodný spor s terajšími problémami firmy s listériou je účelové odvádzanie pozornosti od zjavných hygienických problémov Mecomu v Humennom.

České testy

Obe strany sa sporia v podstate o to, koľko baktérii listérie vo výrobe a mäse je už škodlivých.

Obrana Mecomu je postavená na testoch vlastných výrobkov, ktoré listériu nepotvrdili, a na spochybňovaní dôveryhodnosti testov, ktoré si dali urobiť kritici firmy v Česku.

Laboratórium vo Veľkých Bíloviciach malo podľa Mecomu testovať početnosť baktérie vo výrobku, čo neurobilo, a zisťovalo len jej prítomnosť v 25 gramoch produktu. Ak sa odoberá vzorka z trhu (napríklad z obchodu), tak je podľa európskej legislatívy nutné testovať len početnosť baktérie, pričom výskyt do 100 kolónií na 1 gram je prípustný. V tomto prípade sa prítomnosť baktérie v 25 gramoch produktu netestuje. Tento prísnejší test sa robí len vo výrobe.

Odborníci na potraviny pre SME pripúšťajú, že aj nízky počet baktérii listérie môže vyvolať ochorenie. Pravdepodobnosť je však veľmi nízka a riziko sa považuje za akceptovateľné. „Pravdepodobnosť, že jedna bunka vyvolá ochorenie, je veľmi malá,“ vysvetľuje Ľubomír Valík, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

prekročiť tolerované normy. Preto si myslí, že zisťovať prítomnosť listérie v 25 gramoch výrobku z obchodov je relevantnejšie, hoci legislatíva to nevyžaduje. Valík potvrdzuje, že ak je výrobok zle skladovaný, je väčšia pravdepodobnosť, že sa baktérie premnožia.

Po spochybňovaní prvého testu si kritici Mecomu dali ďalšie vzorky otestovať v Štátnom veterinárnom ústave Jihlava, ktoré je národným referenčným laboratóriom pre listériu v Česku. Aj tieto testy zisťovali opäť prítomnosť a nie početnosť baktérie v mäsových vzorkách slovenskej firmy. A boli znova pozitívne.

Viera Šedivá z úradu pre potraviny českého Ministerstva poľnohospodárstva pre SME tvrdí, že hoci listériu vo výrobkoch našli, výsledok nebol nevyhovujúci.

Kedy je listérie veľa

  • U zdravých ľudí je infekčná dávka pomerne vysoká (asi 108 buniek), hovorí Marcela Pejchalová z Chemickotechno­logickej fakulty Pardubickej univerzity.
  • U rizikových skupín je nižšia (102 buniek) a mortalita je až 30 percentná.
  • Tolerancia 100 kolónií na 1 gram platí pre výrobky nepodporujúce rast listérie. Ide napríklad o tepelne neopracovanú maďarskú salámu.
  • Slanina, ktorá je tepelne neupravovaná, je veľmi riziková. Práve v slanine našli české testy listériu.
  • Listéria sa zabíja pri teplote 60 – 62 stupňov.

Vyhovujúci stav výrobkov Mecomu potvrdili pre SME aj slovenskí štátni veterinári. V rámci potravinového dozoru odobrali v obchodoch náhodne 29 vzoriek mäsových výrobkov Mecom Group. „Tie v sledovaných parametroch zodpovedali legislatívnym požiadavkám,“ tvrdí Jozef Bíreš, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.