12. 11. 2023

Občan vs. Ministestvo obrany – 3 : 0 alebo: Ľady sa lámu!

Prietelia, pred časom sme informovali že čapútovej vláda bez dôvery schválila darovanie vojenského materiálu Ukrajine bez toho aby vedela o akú pomoc sa vlastne jedná. Ministerstvo obrany odbilo zvedavého občana s odkazom na chartu OSN a právo Ukrajiny na sebaobranu a držalo bobríka mlčanlivosti.

https://www.prinasamenadej.sk/post/show/309

Občan voči tomuto pofidérnemu a zjavne nazákonnému rozhodnutiu úradníkov MOSR podal rozklad a bol úspešný. Minister obrany Sklenár musel zrušiť rozhodnutie vlastného ministerstva ako nezákonné a nepreskúmateľné. Áno – ten minister Sklenár, ktorý vlastne tento návrh na vládu priniesol bez špecifikácie materiálu a ktorý mu vláda odklepla.

https://www.prinasamenadej.sk/post/show/320

Nakoniec bol občan úspešný a po naástupe novej vlády boli informácie sprístupené v plnom rozsahu… o to zaujímavejšie je to, že teraz máme viec informácií než vláda ktorá o poskytnutí materiáliu ukrajine vlastne rozhodovala…

Ľady sa lámu priatelia…