23. 7. 2023

Čaputovej vláda nevie aký vojenský materiál posiela na Ukrajinu

Čaputovej vláda, v tom čase už aj bez dôvery parlamentu dňa 7. júna 2023 schválila darovanie vojenského materiálu Ukrajine v hodnote 4,2 mil. €. Návrh predložil Čaputovej minister bez dôvery Sklenár.

Uznesenie vlády

Vlastný materiál

Občanovi to nedalo a v zmysle zákona žiadal Úrad vlády SR o informáciu aký vojenský materiál vláda vlastne na Ukrajinu posiela. Úrad vlády žiadosť odstúpil na Ministerstvo obrany SR v zmysle §15 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

§ 15

Postúpenie žiadosti

(1)

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

Postúpenie podľa tohto paragrafu znamená, voľne povedané – že Čaputovej vláda bez dôvery nemá ani potuchy aký vojenský materiál Ukrajine vlastne odovzdáva. Mohla by to byť kľudne aj atómová bomba, keby sme nejakú mali… Chvalabohu nemáme… Aj tie matovičove atomofky sa už našťastie minuli…

Postúpenie UVSR

Ešte komickejšie bolo zamietnutie žiadosti Ministerstvom obrany SR (čoskoro asi premenovaným na ministerstvo vojny slovenskej banánovej republiky)…

To odmietlo zverejniť aký vojenský materiál občania ukrajinskej chunte darujú. Veď keď ministerstvo túto informáciu nepovažovalo za dôvodné odovzdať zboru bábkových ministrov Vojany z paláca, načo by to bolo nejakému občanovi, že áno… Ten má platiť, nie sa pýtať.

Ministerstvo vojny si doslova vymyslelo dôvody, ktoré zákon nepozná ani nepredpokladá a cisárove nové šaty sa oddnes volajú „Charta OSN“…

Ktožehovie či by sme nemali utajiť a z internetu a pamäti občana vymazať, že ukrajinskej chunte sme už darovali S300, MiG-y , BVP, časť systému KUB… Niečo v štýle čarovného pera z filmu Men in Black…

Veď to vlastne ohrozuje bezpečnosť ukrajinského režimu, morálne tak blízkeho našej Vojane z paláca.

MOSR zamietnutie

Občan sa určite nenechá odbiť nezákonným rozhodnutím ministerstva vojny a voči rozhodnutiu podá rozklad. Snáď sa nám potom s výsledkom ozve.