19. 7. 2023

Máme dôkaz ako boli povýšení a kde dnes pracujú zločinci Čurilla, Ďurka, Chudý

Všetkých poznáte z káuz posledných rokov proti Smeru a tiež proti mne v kauze HYENA a z môjho aktuálneho zatykača v Nórsku.

Zločinecká skupina v polícii, ktorej kryje chrbát špeciálny prokurátor Lipšic sa dnes zbavila pre nich nepohodlného ministra vnútra.

Už dňa 05.04.2023 podalo občianske združenie Prinášame nádej trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a spolupáchateľov najmä prezidenta Policajného zboru SR Štefana Hamrana, riaditeľa NAKA Ľubomíra Daňka a jeho zástupcu Miroslava Chudého pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Celé znenie trestného oznámenia a potvrdenie o podaní nájdete TUTU.

Podľa nášho názoru konanie Štefana Hamrana, Ľubomíra Daňka a Miroslava Chudého ohrozuje vymožiteľnosť práva obecne a preto má vysokú mieru spoločenskej nebezpečnosti a súčasne má znaky organizovanej skupiny.

Upozorňovali sme na to vo videu TU

Uzneseniami Úradu inšpekčnej služby bolo vznesené obvinenie policajtom:
pplk. Mgr. Jánovi Čurillovi,
mjr. Mgr. Pavlovi Ďurkovi,
mjr. Ing. Milanovi Sabotovi,
mjr. JUDr. Štefanovi Mašinovi
za zločin Zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 140 písm. c) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona.

Z uznesení Úradu inšpekčnej služby ďalej vyplýva, že miestom páchania trestnej činnosti obvinených pplk. Mgr. Ján Čurilla, mjr. Mgr. Pavol Ďurka, mjr. Ing. Milan Sabota, mjr. JUDr. Štefan Mašin bola najmä budova Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry na Račianskej ulici 45 v Bratislave a je zrejmé, že podľa § 46 zákona štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že spáchal trestný čin.

Vedúci pracovníci Policajného zboru SR najmä riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko, zástupca riaditeľa NAKA Miroslav Chudý ako i prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran sa rozhodli nepostupovať podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. a ponechali obvinených „elitných“ policajtov v službe, a tým:

  1. ohrozili dôležitý záujem štátnej služby, keď trestne stíhaných vyšetrovateľov za zločin Marenie spravodlivosti a zločin Zneužívanie právomoci verejného činiteľa ponechali v službe a obvinení policajti po takom to ťažkom morálnom zlyhaní i naďalej vyšetrujú im pridelené prípady.
  2. ohrozený je i samotný priebeh objasňovania trestnej činnosti obvinených policajtov, keď nemôže byť vôbec žiadnych pochybností o tom, že obvinení policajti s takým pokriveným morálnym kreditom ponechaní v službe – teda na mieste trestného činu, so všetkými technickými možnosťami a právomocami vyšetrovateľov národnej kriminálnej agentúry – budú mariť dôkazy o svojej trestnej činnosti, brániť v získaní dôkazov a teda ovplyvňovať trestné stíhanie, ktoré je proti nim vedené.

Takéto konanie osôb Ľubomíra Daňka, Miroslava Chudého a Štefana Hamrana ako nadriadených obvinených policajtov je podľa nášho názoru nielen v príkrom rozpore s princípmi logiky, ale najmä s právnym poriadkom SR.

Podľa našich zistení bol po svojom obvinení pplk. Mgr. Ján Čurilla dokonca povýšený do hodnosti plukovníka a z vyšetrovateľa bol vymenovaný za riaditeľa odboru Bratislava národnej kriminálnej agentúry, z mjr. Mgr. Pavola Ďurku je dnes podplukovník a je poverený výkonom dočasne neobsadenej funkcie zástupca riaditeľa útvaru a súčasne riaditeľ odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii útvaru ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby, čím sa ich právomoci a možnosti mariť vyšetrovanie ich trestnej činnosti ešte navýšili.

Proti tejto organizovanej zločineckej skupine, ktorá ovláda políciu a maskuje vlastnú trestnú činnosť za pomoci Úradu špeciálnej prokuratúry najmä Daniela Lipšica sa pokúsil postaviť minister vnútra SR a ani on nedokázal s touto policajnou mafiou skoncovať a nakoniec bol dnes prezidentkou odvolaný.

Je zrejmé, že políciu ovláda skupina ľudí, ktorá úmyselne postupuje v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, len aby ochránili sami seba a svojich chránencov.