11. 4. 2023

Z TMY NA SVETLO časť 11.

Takže priatelia je tu ďalšia časť seriálu Z tmy na svetlo č. 11 o pánovi Čurillovi, Hamranovi a ďalších.

Čurilla vo svojom prvom videu pre denník N klamal, keď tvrdil, že mohol by byť postavený mimo služby, ale že nemusí, čo nie je pravda, keďže zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, atď. ( https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-73 ) v paragrafe 46 jasne hovorí o tom, že ak je príslušník podozrivý zo spáchania trestného činu musí byť postavený mimo služby zdôrazňujem slovo musí. Okrem iného, tí ktorí ponechali Čurillu, Ďurku, Sabotu a spol. naďalej pracovať ako policajtov bez toho, aby boli postavení mimo službu im tak umožnili ďalej páchať trestnú činnosť, z ktorej sú obvinení, ako aj mariť vyšetrovanie proti ním samým, manipulovať dôkazy, ovplyvňovať svedkov a ďalej krivo obviňovať ďalšie osoby z politického prostredia ako aj nepohodlné osoby.

A týmto svojím konaním je vysoko pravdepodobné, že nadriadený Čurillovskej mafiánskej skupinky sa dopúšťajú dokonca spolupáchateľstva pri zakrývaní trestnej činnosti, z ktorej sú Čurillovci obvinení.

Zákony pre ľudí 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže | Aktuálne znenie Zákon č. 73/1998 Z. z. – Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície