18. 1. 2023

Prekrýva polícia prípravu mobilizácie aby občania neodopreli výkon mimoriadnej služby?

Prekrýva polícia prípravu mobilizácie aby občania neodopreli výkon mimoriadnej služby?

Za uplynulé dni sme mali možnosť vidieť rôzne príspevky týkajúce sa mobilizácie. Obsah príspevkov, ktoré sa snažia dehonestovať ustráchaných ľudí je plný rôznych rozporov.

Stačí však jedna otázka, na ktorú viete odpovedať iba vy sami: Ste ochotní v súčasnej dobe vykonať mimoriadnu službu pre Slovenskú republiku? Zjednodušene povedané, chcete byť odvedení v čase vojny alebo vojnového stavu na výkon mimoriadnej služby?

Ak znie vaša odpoveď NIE pokračujte SEM

08.01.2023 FB Hoaxy a podvody https://www.facebook.com/…ntg4LEuN9bl/

16.01.2023 FB Hoaxy a podvody https://www.facebook.com/…xPkGMdzXspl/

Článok TREND TU (prosím dať preklik na tento link https://www.trend.sk/…siriaci-hoax ) , v ktorom je uvedené citujem:

„Celé cvičenie sa vo vzťahu k civilistom týka len administratívnej činnosti. Do praktickej časti sa zapájajú len profesionálni vojaci. Cvičenie sa vždy týka len niektorých okresných úradov a nie všetkých," priblížila polícia. Poukázala aj na zverejnené tlačové správy o cvičeniach z minulých rokov. Tohtoročné v rámci Okresného úradu v Banskej Bystrici sa plánuje na jeseň.´´ Tak sa pýtam, prečo je v dokumente o úlohách na úseku obrany štátu v časti ´´Termín´´ z 26tich bodov jeseň 2023 iba v dvoch bodoch?

Čitajme a vyhodnocujme:

Dokument s názvom ´´´Hlavné úlohy na úseku obrany štátu pre rok 2023´´´ link na originál dokumentu TU