18. 1. 2023

VZOR VYHLÁSENIA O ODOPRETÍ VÝKONU MIMORIADNEJ SLUŽBY

VZOR VYHLÁSENIA O ODOPRETÍ VÝKONU MIMORIADNEJ SLUŽBY TU

Pripomíname že uvedené vyhlásenie je možné podať každý rok iba v januári a v čase bezpečnosti.

  • Vyplňte všetky údaje vyplývajúce zo zákona
  • nezabudnite si ísť dať úradne overiť váš podpis (notár, prípadne obecný či mestský úrad)
  • podanie poštou podajte s podacím hárkom a doručenkou
  • osobné podanie si dajte potvrdiť prevzatie na rovnopis Vyhlásenia kompetentnou osobou (meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka úradu s dátumom prevzatia)

Viac nájdete aj v blogu AK JUDr. Petra Weisa: https://akw.sk/…dnej-sluzby/

Znenie súvisiacich zákonov:

Iné info uvedenej problematike:

Vzor z iného zdroja: