8. 9. 2020

Vyrozumenie o postúpení trestného oznámenia