8. 9. 2020

Postúpenie oznámenia o porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku