28. 8. 2020

Zločiny VÚB banky ako spolupáchateľa trestnej činnosti ESETU a OČTK v kauze Carlton?

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd podali podnet na Generálnu prokuratúru pre podozrenie z nezákonného postupu vysokých manažérov banky VÚB a OČTK v prípade, v ktorom sú obvinení konatelia hotela Carlton Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová za obzvlášť závažný zločin krádeže.

O podrobnostiach tohto prípadu je potrebné informovať najmä širokú verejnosť, pretože prípad hotela Carlton ukazuje ako môžu na Slovensku neoprávnené osoby, v tomto prípade spolumajitelia celosvetovo známej spoločnosti ESET – Rudolf Hrubý a Ing.  Maroš Grund, vykonať zmeny v obchodnej spoločnosti na základe vymysleného rozhodnutia jediného spoločníka a za pomoci vysokých manažérov banky VÚB obviniť Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzanu Kalmanovú za obzvlášť závažný zločin krádeže. Eseťákom v tomto prípade opäť asistovali aj právnici zo spoločnosti SKLEGAL.

Spolumajitelia spoločnosti ESET Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund a advokáti zo spoločnosti SKLEGAL pritom ignorovali neodkladné opatrenie Okresného súdu Bratislava V, ktoré prikazovalo osobám Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund povinnosť zdržať sa výkonu práv spoločníkov a členov štatutárneho orgánu v spoločnostiach ADS PROPERTY s.r.o. a Carlton Property s.r.o. .

Mgr. Erik Mikurčík z narastajúcej obavy, že v rámci prebi­ehajúceho obchodného sporu budú Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund pokračovať v „útokoch“ na spoločnosť Carlton Property s.r.o. previedol dňa 19.07.2017 peňažné prostriedky z účtov spoločnosti ako úschovu na prevádzku Carlton Property s.r.o. . Tieto peniaze mali zabezpečiť bezproblémový chod hotela Carlton na jeden rok. O tomto prevode resp. o realizácii úschovy na prevádzku hotela Carlton Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová informovali aj svojho kolegu – tretieho konateľa Carlton Property s.r.o. .

Po nezákonnej výmene konateľov Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund využili situáciu a zrušili v banke VÚB prístupy k účtom spoločnosti Carlton Property s.r.o. pre Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzanu Kalmanovú, ihneď nahlásili neobvyklú finančnú operáciu a požiadali VÚB o zdržanie tejto údajne neobvyklej obchodnej operácie.

Pracovníci banky VÚB svojím konaním, ktoré bolo jednoznačne v rozpore s platnou legislatívou SR umožnili Rudolfu Hrubému a Ing. Marošovi Grundovi pokračovať v nezákonnom prevzatí spoločnosti Carlton Property s.r.o. a súčasne pomohli aj v trestnom stíhaní Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej z obzvlášť závažného zločinu krádeže, pričom paradoxne škoda na majetku vznikla Mgr. Erikovi Mikurčíkovi a to najmä z dôvodu nutnosti platiť z vlastných prostriedkov niektorým dodávateľom za služby dodané pre spoločnosť Carlton Property s.r.o., pretože Rudolf Hrubý ich odmietol ako nový konateľ uznať a zaplatiť.

Vo veci zaistených finančných prostriedkov bolo dňa 28.08.2017 pra­covníkmi banky svojvoľne rozhodnuté a to v rozpore s vydaným príkazom prokurátora OP BA I o preúčtovaní zaistených finančných prostriedkov na účty spoločnosti Carlton Property, s.r.o.. Prokurátor JUDr. Bystrík Palovič vo veci zaistených finančných prostriedkov dňa 24.07.2018 rozhodol o zamietnutí žiadosti Mgr. Erika Mikurčíka o zrušení zaistenia peňažných prostriedkov na účte v banke, že „za súčasného stavu vyšetrovania niet dôvodu na zrušenie príkazu na zaistenie predmetných finančných prostriedkov.“ Teda dozorový prokurátor, ktorý bol dobrým kamarátom Mariána Kočnera, vôbec nevedel alebo pred Mgr. Erikom Mikurčíkom zakrýval fakt, že „zaistené“ finančné prostriedky už spoločníci ESETU Rudol Hrubý a Ing. Maroš Grund utrácajú v spoločnosti Carlton Property s.r.o. .

Súčasne sa pracovníci banky VÚB odmietali riadiť vykonateľným uznesením Okresného súdu Bratislava V, ktorým súd nariadil osobám Rudolfu Hrubému a Ing. Marošovi Grundovi povinnosť zdržať sa výkonu funkcie konateľov spoločnosti Carlton Property s.r.o. do rozhodnutia vo veci samej a strpieť výkon práv a povinností Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej vo funkcii konateľov spoločnosti Carlton Property, s.r.o..

Riadiaci pracovníci banky VÚB si z nejakého dôvodu mohli dovoliť nerešpektovať súkromný majetok, zákony SR, rozhodnutie súdu a príkazu prokurátora. Tento svojvoľný postup manažérov VÚB v kauze hotela Carlton naznačuje, že súkromné peniaze uložené na účtoch v banke VÚB nemusia byť vôbec v bezpečí.

Zaistená komunikácia Mariána Kočnera, v ktorej sa jednotlivé osoby dohadujú na ovplyvňovaní polície, súdov a prokuratúry v kauze hotela Carlton dáva tušiť, že celé vyšetrovanie údajných trestných činov Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej boli vedené účelovo v prospech spolumajiteľov ESETu Ing. Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého. Išlo teda o koordinované konanie skupiny osôb, ktoré je podrobne popísané v trestnom oznámení o.z. Prinášame nádej.