26. 8. 2020

Aj VÚB banka ako spolupáchateľ trestnej činnosti ESETU a OČTK v kauze Carlton?

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd podali na Generálnu prokuratúru pre podozrenie z nezákonného postupu vysokých manažérov banky VÚB a OČTK v prípade, v ktorom sú obvinení konatelia hotela Carlton Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová za obzvlášť závažný zločin krádeže. O podrobnostiach tohto prípadu je potrebné informovať najmä širokú verejnosť, pretože prípad hotela Carlton ukazuje ako na Slovensku môžu neoprávnené osoby v tomto prípade spolumajitelia celosvetovo známej spoločnosti ESET – Rudolf Hrubý a Maroš Grund vykonať zmeny v obchodnej spoločnosti na základe vymysleného rozhodnutia jediného spoločníka a za pomoci vysokých manažérov banky VÚB obviniť Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzanu Kalmanovú za obzvlášť závažný zločin krádeže. Eseťákom v tomto prípade opäť asistovali aj právnici zo spoločnosti SKLEGAL.

Spolumajitelia spoločnosti ESET Rudolf Hrubý a Maroš Grund a advokáti zo spoločnosti SKLEGAL pritom ignorovali neodkladné opatrenie Okresného súdu Bratislava V, ktoré im vyslovene zakázalo meniť konateľov spoločností Carlton Property a ADS Property.

Erik Mikurčík z narastajúcej obavy, že v rámci prebiehajúceho obchodného sporu budú Rudolf Hrubý a Maroš Grund pokračovať v „útokoch“ na spoločnosť Carlton Property previedol dňa 19.07.2017 (potom ako bol v OR zrealizovaný nehorázny zápis zmeny konateľov!) peňažné prostriedky z účtov spoločnosti ako úschovu na prevádzku Carlton Property. Tieto peniaze mali zabezpečiť bezproblémový chod hotela Carlton jeden rok. O tomto prevode – realizácii úschovy na prevádzku hotela Carlton – Erik Mikurčík a Zuzana Kalmanová informovali aj svojho kolegu – tretieho konateľa Carlton Property a účtovné oddelenie.

Po nezákonnej výmene konateľov, samozvolení konatelia Rudolf Hrubý a Maroš Grund využili situáciu a zrušili v banke VÚB prístupy k účtom spoločnosti Carlton Property pre konateľov Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú a ihneď nahlásili neobvyklú finančnú operáciu a požiadali VÚB o zdržanie tejto údajne neobvyklej obchodnej operácie. VÚB na požiadanie Eseťákov, spravila aktívny prevod z osobného účtu Erika Mikurčíka bez jeho vedomia, čo je bezprecedentná nehoráznosť.

Pracovníci banky VÚB svojím konaním, ktoré bolo jednoznačne v rozpore s platnou legislatívou SR umožnili Rudolfovi Hrubému a Marošovi Grundovi pokračovať v nezákonnom prevzatí spoločnosti Carlton Property a súčasne pomohli aj v trestnom stíhaní Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej z obzvlášť závažného zločinu krádeže, pričom paradoxne škoda na majetku vznikla Erikovi Mikurčíkovi a to najmä z dôvodu nutnosti platiť z vlastných prostriedkov niektorým dodávateľom za služby dodané pre spoločnosť Carlton Property, pretože Rudolf Hrubý ich odmietol ako sebou navolený nový konateľ uznať a zaplatiť.

Vo veci zaistených finančných prostriedkov bolo dňa 28.08.2017 pra­covníkmi banky samovoľne rozhodnuté a to v rozpore s vydaným príkazom prokurátora OP BA I o preúčtovaní zaistených finančných prostriedkov na účty spoločnosti Carlton Property, s.r.o.. Prokurátor JUDr. Bystrík Palovič vo veci zaistených finančných prostriedkov dňa 24.07.2018 rozhodol o zamietnutí žiadosti Erika Mikurčíka o zrušení zaistení peňažných prostriedkov na účte v banke, že „za súčasného stavu vyšetrovania niet dôvodu na zrušenie príkazu na zaistenie predmetných finančných prostriedkov.“ Takže dozorový prokurátor, ktorý bol dobrým kamarátom Mariána Kočnera vôbec nevedel alebo pred Erikom Mikurčíkom zakrýval fakt, že „zaistené“ finančné prostriedky už spoločníci ESETU Rudolf Hrubý a Maroš Grund utrácajú v spoločnosti Carlton Property. Bystrík Palovič je ten prokurátor, ktorý nariadil obvinenie Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej v tejto veci, potom ako vyšetrovateľ NAKA trestné stíhanie zamietol a následne si prišiel osobne vypýtať úplatok za zrušenie tohto obvinenia, o čom TV Markíza informovala už dvakrát v Televíznych novinách !!