29. 7. 2020

Prvá obžaloba špeciálneho prokurátora JUDr. Dušana Kováčika, PhD. vyvoláva aj naďalej rad pochybností

Prečo pri prvej obžalobe z rúk JUDr. Dušana Kováčika, PhD. neboli dodržané zákonné procesy a všetci zúčastnený z radov OČTK v kauze CARLTON sa ponáhľali s obžalobou Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej?

Je snáď v pozadí tejto kauzy masívna korupcia ako to naznačuje zaistená komunikácia cez aplikáciu Threema Mariána Kočnera?

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej – Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd upozornili Generálnu prokuratúru SR na podivný postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade, v ktorom sú obžalovaní konatelia hotela Carlton Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová. Aká je realita? Pred konfliktom vlastnili materskú spoločnosť hotela Carlton traja spoločníci Rudolf Hrubý, Maroš Grund, Erik Mikurčík rovnakým dielom. Kým Erik Mikurčík bol tvorcom projektu a hlavným manažérom celej štruktúry, dvaja „eseťáci“ mali zabezpečovať pre projekt financovanie. Dnes je situácia taká, že 99,8% projektu vlastní rovným dielom Rudolf Hrubý a Maroš Grund a Erik Mikurčík je z projektu doslova vyhodený nielen majetkovo a manažérsky ale aj fyzicky doň nemá prístup. Stalo sa to po sérii rozhodnutí sudcov Okresného súdu Bratislava I, ktoré sú silne medializované práve v súvislosti s Kočnerovou Threemou a korupčnými praktikami na uvedenom súde. Navyše paradoxne Erik Mikurčík aj s manželkou sú trestne stíhaný za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Špeciálny prokurátor JUDr. Dušan Kováčik, PhD. v tomto prípade podal svoju prvú obžalobu na Špecializovaný trestný súd. Predmetnú trestnú vec pôvodne dozoroval prokurátor JUDr. Vasil Špirko a neskôr prokurátor JUDr. Miroslav Ľalík, preto je postup špeciálneho prokurátora prinajmenšom neštandardný, ale z vývoja kauzy predvídateľný, pretože to bol práve sám špeciálny prokurátor, ktorý opakovane zamietal námietky obvinených Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej na preskúmanie postupu dozorového prokurátora, čo už samo o sebe vyvoláva pochybnosti o objektivite celého trestného konania a zákonnosti postupu podania obžaloby.

Podľa kvality samotnej žaloby to vyzerá, ako by sa jej autor so zhotovením veľmi ponáhľal. Z vykonaného dokazovania nijakým spôsobom nevyplýva zavinenie Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej a teda úmysel spôsobiť majetkovú škodu spoločnosti Carlton Property a súčasne z nej ani nevyplynulo, že by Erik Mikurčík a Zuzana Kalmanová svojim konaním porušili akýkoľvek zákon. Naopak zo znaleckého posudku vypracovaného spoločnosťou Pražská znalecká kancelář jednoznačne vyplýva, že konaním obžalovaných nemohla spoločnosti Carlton Property vzniknúť akákoľvek škoda a preto ani nemôžu byť trestne zodpovední.

Vyšetrovateľ a špeciálny prokurátor sú však iného názoru, a to aj napriek tomu, že Erik Mikurčík a Zuzana Kalmanová podali námietky zaujatosti priamo na vyšetrovateľa Kandru, ktorý nevykonal jediný úkon navrhovaný obvinenými, a ktorého prokurátor Bystrík Palovič označil, že je s ním dohodnutý zmeniť uznesenie, ak mu Erik Mikurčík zaplatí 100.000 EUR v hotovosti.

Námietky zaujatosti pod hlavičkou právnej zástupkyne JUDr. Evy Mišíkovej boli podané aj na ostatných vyšetrovateľov NAKA v súvislosti so zaistenou komunikáciu Threema Mariána Kočnera, ktorá sa týkala ovplyvňovania konania sudcov a vyšetrovateľov NAKA v prípade hotela Carlton. V tejto veci napokon začal konať aj vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru.

Z dôvodu podania námietky zaujatosti bolo rozhodnuté predložiť spis nadriadenému orgánu v tomto prípade riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi a až po jeho rozhodnutí ohľadne vznesenej námietky zaujatosti bolo možné vo veci vykonať ďalšie procesné úkony. Avšak vyšetrovateľ Kandra dňa 18.2.2020 zaslal obvineným písomnosť „Upozornenie na možnosť preštudovať spisy“ (obvineným bolo doručené dňa 25.2.2020) s tým, že preštudovanie spisu bude umožnené v dňoch 3.3.2020 až 5.3.2020 o 8.00 hod. v budove NAKA v Nitre. Dňa 5.3.2020 bolo vyšetrovateľovi Kandrovi doručené oznámenie, že obvinení sa svojho práva na preštudovanie spisu nevzdávajú a tohto práva chcú aj využiť, ale súčasne bolo poukázané, že neboli splnené zákonné podmienky pre pokračovanie vyšetrovania. Vyšetrovateľ Kandra odmietol vykonať navrhované vyšetrovanie týkajúce sa informácii z Threemy a  žiadosťou o zmenu termínu preštudovania spisu sa ani nezaoberal. Dňa 23.04.2020 šéf NAKA Branislav Zurian rozhodol o námietke zaujatosti voči samotnému vyšetrovateľovi Kandrovi a ostatným vyšetrovateľom NAKA a samozrejme ju označil ako nedôvodnú z neuveriteľného dôvodu – nikto z vyšetrovateľov sa mu v tejto trestnej veci nenahlásil ako zaujatý!

Vyšetrovateľ Kandra nielen, že sa teda nezaoberal zmenou termínu preštudovania spisu, ale ani nečakal na doručenie rozhodnutia svojho šéfa, ktoré bolo zaslané Erikovi Mikurčíkovi a Zuzane Kalmanovej a spis svojvoľne dňa 27.04.2020 uzavrel a poslal na ÚŠP dozorovému prokurátorovi JUDr. Miroslavovi Ľalíkovi. Od neho sa spis z dosiaľ neznámych dôvodov dostal až k samotnému špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Kováčikovi, ktorý neváhal a dňa 21.5.2020 podal žalobu na obvinených Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzanu Kalmanovú s vedomím, že okrem iného opomenul a porušil závažné právo obvinených a ich obhajcov – preštudovať si vyšetrovací spis. Vyšetrovateľ ešte v čase, keď nebolo rozhodnuté o námietke vznesenej obvinenými, predložil spis prokurátorovi na podanie obžaloby a prokurátor podal obžalobu bez toho, aby vec vrátil vyšetrovateľovi. Podľa zákona mal vec vrátiť s pokynom na dodržanie práva na obhajobu, aby po rozhodnutí o námietke zaujatosti vznesenej proti vyšetrovateľovi a návrhu na odňatie veci znova vyrozumel obvinených na možnosť preštudovania spisu s možnosťou návrhov na doplnenie dokazovania.

V tomto prípade ide zjavne o akýsi „zrýchlený“ typ procesu, ktorý však nemá oporu v zákone a totálne porušuje práva obvinených – v tejto chvíli už obžalovaných. Celá situácia budí dojem, že na Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú je zo strany OČTK vyvíjaný nátlak hrozbou vysokého trestu odňatia slobody. Nehovoriac o tom, že v súčasnosti nie je v kauze hotela Carlton vôbec jasné kto je vlastníkom a kto konateľom údajne poškodenej spoločnosti. O nezákonnom prepise konateľov a o nevyšetrovaní tohto prepisu sme v minulosti informovali na našom portáli Prinášame nádej a zároveň sme podali viaceré trestné oznámenia v tejto súvislosti. Nemôžme sa vyhnúť pocitu, že OČTK vrátane ÚŠP tento bezprecedentný trestný čin „eseťákov“ už vyše 3 rokov zakrývajú.

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej sú presvedčení, že zákonné a poctivé vyšetrovanie kauzy Carlton by odhalilo jednu veľkú kompletnú korupčnú schému v justícii, polícii a na prokuratúre siahajúcu na až najvyššie miesta.