28. 5. 2024

Nastáva skutočný revolučný otras v jednom z najväčších mediálnych nevestincov na Slovensku?

Myšlienka o tom, že radovému pracovníkovi alebo pracovníčke horeuvedenej inštitúcie bude nechaný čo i len teoretický priestor k tomu, aby táto osoba mohla naživo bez prerušenia svojvolne a relatívne pridlho šibrinkovať informačným riadiacim kormidlom celej spoločnosti v jej mene a zdanlivo ešte aj proti spoločnosti samotnej je veľmi pochybná až naivná.

Z nášho pohľadu prihliadnuc na pozadie fungovanie takejto spravodajskej spoločnosti sa jedná o veľmi dobre premyslenú informačnú operáciu s vopred nastavenými gólmi, ktoré má splniť.

Už sme tu raz v minulosti pred pár dekádami mali takúto spravodajskú informáciu, ktorá niesla názov „Nenecháme si zobrať Markízu“ alebo niečo v podobnom duchu a bola na nič netušiacu masu ľudí veľmi účinná. Zdá sa, že bolo vsadené na už v minulosti osvedčenú kartu, kartu, ktorá ale bude mať tentokrát podobu a funkciu „žolíka“, ktorý bude splňovať a sledovať viacero cieľov naraz a bude podľa potreby meniť svoju „farbu“..

O čo môže ísť?

  • O spustenie novej mediálnej vojny- Vláda vs. Médiá (Ako sa vláda bude akože snažiť o cenzúru tzv. „nezávislých“ mé­dií)
  • O spustenia nového projektu televízie, pretože starý model už veľa ľudí nezaujíma.
  • Vykreslovanie takýchto radových pracovníčok alebo pracovníkov za hrdinov, ondulovaním ich až na úroveň „celebrít“ – idolov, ktoré sú nič nevediacou masou, tak milované..

Zhrňme si to ľudovým rozumom. O bordeli nikdy nerozhoduje neviestka, ale vždy Bordelmamá..