15. 1. 2024

Manipulácia dôkazov v mojom spise časť 11.

Ako som už spomínal slovenské orgány si veselo komunikujú s Nórmi a vymieňajú si informácie a to aj napriek tomu, že Nórom som predložil všetky dôkazy, že som krivo obvinený a žiadal som ich, aby nekomunikovali so Slovenskom, lebo za slovenskú stranu odpovedajú tí, ktorí stoja za mojím krivým obvinením.

Priamo v dokumentoch Nórskej polície k môjmu prípadu som našiel komunikáciu, v ktorej Nórska prokurátorka Fride Wirak žiadala informáciu od slovenského súdu – aká je predpokladaná výška trestu v prípade môjho odsúdenia.

Behom niekoľkých dní odpovedal akýsi sudca Okresného súdu BA I Marek Filo, ktorý odpovedal, že predpokladaná výška trestu odňatia slobody je 2 až 8 rokov, pričom vo vydanom medzinárodnom zatýkacom rozkaze sa píše, že horná hranica trestu je 6 rokov.

Ja som podľa infozákona požiadal o informácie k osobe sudcu Marek Filo s otázkami, ktoré vidíte v odpovediach čo mi zaslali z Okresného súdu Bratislava I (Mestského súdu Bratislava I). Takže ako sa dostala táto požiadavka ku Marekovi Filovi, prečo práve jemu a nie sudcovi pre prípravné konanie, ktorý mal môj prípad na starosti ???? Akú vedomosť mal sudca Filo o mojom prípade ?????

Odpovedá predseda Mestského súdu Bratislava I:

Sumár odpovedí: Na začiatku predseda MS BA I uvádza, že sudca Filo mohol mať vedomosť o konaní vedenom v mojom prípade – v ďalšej odpovedi uviedol, že sudca potrebné informácie čerpal zo spisového materiálu, z ktorého mal podrobnú znalosť o predmetnej trestnej veci – v nasledujúcej odpovedi predseda súdu napísal, že lustráciou registra súdneho manažmentu vyplýva, že spis bol sudcovi Filovi predložený 17.01.22 – až nakoniec priznal, že súd nemá žiadnu vedomosť o tom, že by môj spis bol predložený sudcovi Filovi. Úplná schizofrénia.

Sudca Marek Filo teda nemal prístup k môjmu spisu a vôbec nemohol vedieť a ani nejako ináč reálne posúdiť odpovede na otázky k môjmu prípadu zaslané z Nórskej prokuratúry a napriek tomu aj tak odpovedal a zvýšil mi trestnú sadzbu o dva roky.

Táto promptná odpoveď sudcu Fila a ešte k tomu bez akýchkoľvek dôkazov či nazretia do spisu a nezmyselné a bezdôvodné zvýšené sadzby o dva roky ma donútilo pozrieť sa bližšie na to kto je osoba sudcu Marek Filo.

Tento človek je namočený minimálne v 3 kauzách – JUDr. Marek Filo je ten sudca, ktorý v decembri 2021 oslobodil Mariana Kočnera obžalovaného z ovplyvňovania vyšetrovania jeho káuz posielaním motákov v čase, keď bol vo vyšetrovacej väzbe a taktiež nečakane oslobodil bývalého generálneho prokurátora JUDr. Dobroslava Trnku spod obžaloby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa za prechovávanie nahrávok zo spravodajskej akcie SIS Gorila a vydieraní Jaroslava Haščáka.

Sudca Okresného súdu Bratislava I Marek Filo po tom, čo odpovedal Nórom na predmetný e-mail získal miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Za dobrú prácu dobrá odmena, že pán Filo, že pán Lipšic.???

Takže slovenské úrady a konkrétne Okresný súd Bratislava I a jeho sudca Marek Filo. ktorý už je v súčasnosti zaradený na Špecializovanom trestnom súde sa dopustil trestného činu spolupáchateľstva v organizovanej skupine.

Bolo by dobré, aby sudca Marek Filo orgánom činným v trestnom konaní ozrejmil všetky skutočnosti ktoré o tomto prípade vie a z akého dôvodu konal tak ako konal a povedal kto ho na toto naviedol a čo za to dostal.

Predsa načo by na dožiadanie z Nórska odpovedal sudca, ktorý s mojím prípadom nič nemá – teda nemá žiadnu vedomosť o prípadu – žiadosť z Nórska nešla na sudcu Marek Filo, ale na adresu Okresného súdu Bratislava 1.

Na základe klamstiev zaslaných sudcom Filom následne tieto informácie podávala Nórska prokuratúra ako dôkazy na súde v mojom prípade a keďže mala e-mail od sudcu Fila, tak tie informácie Nórsky súd považoval za dôveryhodné – veď predsa boli zaslané zo slovenského súdu.

Tak k môjmu prípadu sa vyjadruje sudca, ktorý vôbec nemá o mojom prípade vedomosť a je namočený v kauzách, že poprepúšťal a neodsúdil ľudí proti ktorým ja bojujem už niekoľko rokov.

A nakoniec sa pozrime aké denníky alebo týždenníky o ňom píšu ako napríklad Plus 7 dní, ktorý vlastní Penta a vieme, že tá články vo svojich novinách, najmä v „Pluske“ bežne využíva ako na prezentáciu ľudí, ktorí konajú v ich prospech – teda ako „odmenu“. Alebo v druhom prípade o svojich protivníkoch píšu iba v negatívnom zmysle.
Pán sudca Filo je jeden z tých, ktorí pre nich evidentne niečo urobili a treba sa pozrieť aké súdne spory riešil posledného pol roka a ako som uviedol vyššie, tak natrafíte na niečo, čo je spojené práve s majiteľmi Plus 7 dní, čiže s pánom Haščákom.
A prečo to hovorím?
Pretože tento plátok Plus 7 dní sa bežne a dlhodobo využíva na tieto služby veď si len spomeňte, keď ho Slávo použil proti mne v kauze MECOM. Alebo keď Kočner vybavoval u novinárky Rutkaiovej, aby napísala nejaký oslavný článok na Moniku Jankovskú práve preto, že pomohla zachrániť Haščákov MECOM pred konkurzom, ktorý som inicioval.

Takže sudca Filo okrem tohto článku si určite prilepšil aj inde.

Týmto si dovoľujeme upozorniť aj slovenské Ministerstvo spravodlivosti, že orgány zodpovedné za spoluprácu na medzinárodnej úrovni odpovedajú zahraničným orgánom na dožiadanie aj takéto klamstvá a zavádzajúce informácie v neprospech občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v zahraničí a to len preto, aby slovenské zločinecké justičné orgány napokon mohli im nepohodlné osoby umlčať vo väzbe na Slovensku.

Vyzývame ministra spravodlivosti aj generálneho prokurátora, aby okamžite zasiahli voči takýmto úradníkom zo Slovenska ako aj konkrétne voči sudcovi Filovi.