13. 11. 2023

Vedúci oddelenia západ ÚIS Miroslav KULICH pomáha zakrývať trestnú činnosť ČURILLOVCOV

Priatelia už v 6. mesiaci tohto roku sme podali trestné oznámenie (príloha č. 1) na vyšetrovateľov Jána Čurillu a Milana Sabotu za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, keď v mojom prípade za pomoci prokurátorov ÚŠP GP SR manipulovali s dôkazmi, výpoveďami svedkov ako aj celým prípadom, keď sa mi snažili znemožniť právo na spravodlivý súdny proces a právo na obhajobu. O čom už dokonca neprávoplatne rozhodol MS BA I.

7. novembra 2023 potom, čo takmer pol roka s mojím trestným oznámením ÚIS absolútne nič nespravil, tak mi prišlo rozhodnutie od vedúceho oddelenia západ, že sa zo strany Jána Čurillu a Milana Sabotu nejedná o trestný čin a podanie je vyhodnotené ako sťažnosť na postup policajta a je možné ho vybaviť podľa § 210 TP. (§ 210 – Žiadosť o preskúmanie postupu policajta – Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.)

Tento postup, ako zamedziť trestnému stíhaniu aplikujú policajti veľmi radi a už ho známe z viacerých prípadov, ktoré sme viedli proti finančným skupinám alebo proti politikom.

Chcem však upozorniť, že všetky takto doteraz zastavené trestné stíhania budeme otvárať nanovo a umožníme tak novej vláde, aby ukázala, že dokáže plniť predvolebné sľuby a očistí políciu a prokuratúru od zločincov, ktorí tu veľmi úspešne zakrývali trestnú činnosť policajtov, prokurátorov, sudcov, oligarchov a politikov.

Vrátim sa však naspäť k osobe vedúceho oddelenia Západ ÚIS Miroslava Kulicha. Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu popoludní vo svojom vyhlásení uviedla, že prípad odvolaného vyšetrovateľa, ktorý dva roky vyšetroval Čurillovcov, nie je vôbec taký čierno-biely ako ho prezentuje obhajca čurillovskej skupiny Kubina, pretože o vylúčení tohto vyšetrovateľa z inšpekcie rozhodol jeho nadriadený, ktorý má však v prípade Čurillovcov procesné postavenie svedka a ako svedok aj vypovedal a preto z dôvodu zaujatosti nebol oprávnený v tomto prípade konať.

Já sa na tomto mieste pýtam, je tým zaujatým nadriadeným vedúci oddelenia západ Miroslav KULICH, ktorý kryje Čurillovcov v mojom prípade???

Keď áno, tak je zrejmé, že opakovane pomáhal zakrývať trestnú činnosť Čurillovcov.

Teda zneužíval svoju právomoc s úmyslom zadovážiť im neoprávnený prospech, preto si týmto pánovi Kulichovi dovolím oznámiť, že naňho podávame trestné oznámenie pre spolupáchateľstvo v organizovanej zločineckej skupiny Čurillovcov, ktorá je vedená Danielom Lipšicom a odporúčam mu, aby začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré odhaľujú zločiny tejto zločineckej skupiny a priniesol tak do vyšetrovania viac svetla, ale tentoraz poprosím, aby vypovedal iba pravdu, pretože ďalšia krivá výpoveď v prospech Čurillovcov bude znamenať istú basu.

V najbližších dňoch zverejníme aj toto trestné oznámenie.

Od nástupu novej vlády začíname opätovne zverejňovať všetky podnety, ktoré budeme podávať ako aj všetky odpovede, ktoré dostaneme, aby tak bolo jasné ako postupujú orgány spravodlivosti.