1. 11. 2023

Sulíkovo plytvanie verejnými financiami na MH SR nemalo hraníc

Dňa 21.09.2023 podalo naše o.z. PN na GP SR trestné oznámenie na ministrov hospodárstva Richarda Sulíka a Karla Hirmana pre podozrenie zo spáchania trestného činu „Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku“ a „Zneužívanie právomoci verejného činiteľa“ a súčasne na štatutárnych zástupcov spoločnosti Slovalco, a.s. pre podozrenie zo spáchania trestného činu „Podvodu“.

V polovine augusta 2022 rozhodlo vedenie spoločnosti Slovalco, a.s. a jej akcionári o okamžitom zastavení výroby hliníka.

Dňa 27.12.2022 – teda v čase, keď už pol roka bolo všetkým známe, že v auguste došlo k ukončení výroby v spoločnosti Slovalco, a.s. – vyplatilo MH SR spoločnosti Slovalco, a.s. dotáciu na pokrytie nákladov na zvýšenie cien elektrickej energie vo výške 500.000,– EUR na mesiace august a september 2022 a to aj napriek tomu, že spoločnosť Slovalco, a.s. v mesiacoch august a september už nevyrábalo a prebytočnú zazmluvnenú elektrickú energiu predalo so ziskom 254.080.000,– USD.

Zo situácie vyplýva, že dotácia udelená spoločnosti Slovalco, a.s. zo strany Ministerstva hospodárstva SR bola len zbytočným plytvaním verejných financií, za ktoré je zodpovedný najmä minister hospodárstva – v tomto prípade Richard Sulík a Karel Hirman – a vzniká podozrenie, že okrem zneužitiu ich právomoci s úmyslom zadovážiť spoločnosti Slovalco, a.s. neoprávnený prospech sa podozrivé osoby dopustili aj trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, keďže zodpovedné osoby z Ministerstva hospodárstva SR pridelili dotáciu na pokrytie nákladov na zvýšené ceny elektrickej energie, ktorú spoločnosť Slovalco, a.s. vôbec nepotrebovala lebo výroba už bola zastavená a prebytočná elektrická energia predaná. Súčasne sa členovia predstavenstva a vedenie spoločnosti Slovalco, a.s. dopustili trestného činu podvodu, pretože prijali dotáciu od Ministerstva hospodárstva SR aj keď mali vedomosť, že ju vôbec nepotrebujú.