13. 9. 2023

Za oponou migračného podvoduVo videu UPOZŇUJEM na nebezpečenstvo vyplývajúce z udeľovania pobytov či azylu utečencom. Každý jeden znich si môže doviesť celú rodinu, ktorá teraz čaká či ich utečenec získa povolenie na pobyt unás.

A ten získa veľmi rýchlo.

Následne nás okrem niekoľko desaťtisíc utečencov zaplaví 5× a viac rodinných príslušníkov na každého jedného utečenca.

Takže ak dáme dokumenty 100 tisíc utečencom tak dalších 500tisic sem príde podľa zákona ktorý je citovaný nižšie a už sa ich nikdy nezbavíme.

Toto nám “Výtači utečencov” akosi zatajili a je možné že o tom ani sami nevedeli a SOROŠ ich oklamal aby zaplavil príživníkmi a ekonomickými migrantami celú našu krajinu.

Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 12
Odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
(2) Vstup nemožno odoprieť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak: 

  1. ide o rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f), ktorý mal udelený prechodný pobyt podľa § 27 a uplatňoval si právo na zlúčenie rodiny na území členského štátu, ktorý požiadal ministerstvo vnútra o jeho prevzatie na územie Slovenskej republiky