4. 6. 2023

MANIPULÁCIA dôkazov v mojom spise časť 1. Obvinený Zločinec NAKA SabotaSabota protizákonne do spisu doplnil dokument, ktorý vidíte v prílohe a je označený, ako Návrh na konanie proti ušlému 04.04.2022.

V spise sa nachádza aj skutočný dokument označený ako Návrh na konanie proti ušlému, ktorý bol vyhotovený dňa 31.08.2021.

Vysvetlím prečo to urobil. Zločinec Sabota tento dokument vyrobil preto, že v mojich odvolaniach proti zatykaču, ktoré som podával na GP, ÚŠP aj súd BA1, ktorý zatykač vydal sa oprávnene odvolávam práve na dátum 31.8.2021, pretože až 8 mesiacov po tomto dátume mi bol pridelený advokát, čím boli porušené moje práva na obhajobu a spravodlivý súdny proces.

Tým zakladajú dôvod pre zrušenie zatykača pre porušenie mojich práv, čo by zároveň znamenalo aj zrušenie mojich obvinení.

Takže všade tam kde ÚŠP, GP, súd BA1 žiadali v mojich odvolaniach od NAKA informácie zo spisu, tak Sabota im poskytol práve takto zmanipulované informácie z dokumentu, ktoré dorobil do spisu s dátumom 04.04.2022, aby tak zmarili moje odvolania.

NAKA manipulovala vyšetrovanie proti ním samým za čo sú obvinení, tak aj v mojom spise vyrábajú znova falošné dôkazy a opäť zmarili vyšetrovanie.

A to z dôvodu, že ich vyšetruje INTERPOL a aby tak pred predišli medzinárodnému vyšetrovaniu.

INTERPOL bude úspešný viac ako Úrad inšpekčnej služby, ktorého vyšetrovanie bolo zmarené s pomocou Lipšica a ministra vnútra Mikulca a ďalšími prokurátormi úradu špeciálnej prokuratúry.

Tento vyšetrovateľ z NAKA, ktorý mal byť od roku 2021 postavený mimo službu, pretože je obvinený z manipulácie vyšetrovaní a ďalších veľmi závažných skutkov, ku ktorým sa dokonca priznal, pokračuje v manipulovaní spisov a vyšetrovania opäť v mojom spise, čím sa dopúšťa pokračovania trestnej činnosti za čo mu teraz hrozí väzobné stíhanie.

A to len preto, že zostal napriek obvineniu naďalej na svojom poste, nebol postavený mimo službu a pokračuje vo svojich zločinoch.

To dokazuje, že tí ktorí ho ponechali na jeho poste napriek obvineniu, sa dopustili rovnako trestného činu napomáhania pri zakrývaní svojej vlastnej trestnej činnosti, za čo sú rovnako trestnoprávne zodpovední.

Za tento stav je priamo zodpovedný policajný prezident Harman a minister vnútra Mikulec a dnes aj jeho nástupca osoba Šimko.

Čudoval som sa s mojim slovenským aj nórskym advokátom ako je možné, že súdy, prokuratúry a generálna prokuratúra zamietajú moje odvolania aj keď predkladám veľmi jasné dôkazy o krivom obvinení a manipulácii môjho spisu.

Dnes sa situácia vyjasnila, keďže sme prišli na toto, že do spisu dopĺňajú dokumenty a prispôsobujú ich tak, aby vyvracali moje argumenty v mojich odvolaniach voči obvineniam a zatykaču.

Podávam za to na vyšetrovateľa Sabotu trestné oznámenie a rovnako všetko dopĺňam aj s dôkazmi opäť na INTERPOL.

V najbližších dňoch zverejníme ostatné dôkazy z môjho spisu ako SABOTA s ČURILLOM vyfabrikovali moje obvinenia a dôkazy.