21. 3. 2023

Český prezident nemohol byť legálne v armáde ČR a ani sa nemal stať prezidentom

Odtajnené záznamy z Archivu bezpečnostních složek

Záznamy o ceste prezidenta Českej republiky k tomu ako stať sa ´´vyvoleným´´
Avšak kto a kedy ho určil za vyvoleného?
V dokumente si všimnete skratku ZK.
Čo vlastne táto skratka znamená?
ZK_Zpravodajský kurz , definíciu nájdete TU.

Petr Pavel bol pripravovaný ako agent – rozviedčík. Teda ako Agent rozviedky vojenského spravodajstva.

Pozor!

Na Slovensku a v ČR podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, kto mal túto školu, tak už potom nemohol slúžiť v OS SR a OS ČR!!! Čiže nemohol a nemal dostať previerku!!!

Nerozumieme ako mohol mať tento pán previerku…
Pretože nemal byť vojakom…
Kto a prečo mal na tomto záujem?

Na posúdenie čitateľovi a pozorovateľovi , ako sa veci vlastne majú: