11. 7. 2022

PAVOL FORISCH VS. NÓRSKA POLÍCIA - ŠOKUJÚCE ZVRATY a ZISTENIA

Pavol vyhral súdny spor a súd rozhodol, že zatykač na Pavla bol v rozpore so zákonom a Pavol by mal byť prepustený z väzby.

Väzba Pavla Forischa v Nórsku sa skončila pred niekoľkými dňami, no napriek tomu sú jeho práva porušované a stále sa nachádza v nórskej väzbe.

Nórska prokurátorka sa odvolala na najvyšší súd a súčasne vydala nový zatykač v tej istej veci, s tým istým odôvodnením, napriek tomu že nemá žiadne nové dôkazy.

Týmto boli podľa nás porušené :

  • článok 5 a článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
  • článok 3 vo vzťahu k dĺžke väzby a rozporoch v rozhodnutiach orgánov

O Pavlov prípad sa začali zaujímať nórske médiá, ktoré sa taktiež zúčastnili súdneho konania a Pavol im poskytol rozhovor.

Popri tomto všetkom poslal Pavol na Generálnu prokuratúru SR prostredníctvom svojho nórskeho advokáta sťažnosť a návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia z dôvodu zistenia viacerých nezákonností v konaní vedenom proti nemu.

Z informácií v podaniach vyplýva, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zanedbal svoje povinnosti dané zákonom a nekonaním v rámci svojej dozornej a vyšetrovacej činnosti vytvoril policajnému vyšetrovateľovi možnosť nezákonne zadržať Pavla FORISCHA.

Postup vyšetrovateľa a prokurátora ÚŠP považujeme za nesprávny, šikanózny a v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pretože dokumenty v konaní boli odôvodnené dôkazmi, ktoré sú v rozpore so skutkovým stavom vecí, preto sú dôvodné pochybnosti o ich zákonnosti.

Malo by byť vykonané bezodkladné preskúmanie postupu policajta a prokurátora za účelom dosiahnutia odstránenia nezákonností – teda zrušenia príkazu na zatknutie najmä z dôvodu, že sa skutok pre ktorý má byť Pavol FORISCH zadržaný sa nestal tak, ako je to opísané v Podnete na podanie návrhu na príkaz na zatknutie.

Z toho ako sa správa nórska polícia vznikajú otázky a podozrenia.

Viac sa dozviete v šokujúcom článku, ktorý uverejníme čoskoro tu: www.prinasamenadej.sk