12. 7. 2021

SEGREGÁCIA ĽUDÍ V SÚKROMNEJ SLOVENSKEJ FIRME!

Mysleli ste si, že COVID pass/očkovací certifikát, budete potrebovať len pri ceste do zahraničia? OMYL! Slovenská firma PRP, s.r.o. z Tomášoviec spolupracujúca roky aj so štátom, zavádza tvrdú segregáciu ľudí tým, že požaduje pri vstupe do sídla od každého obchodného partnera, tieto nezmyselné dokumenty.

Otázka od nás: Požaduje firma PRP, s.r.o. tieto dokumenty aj od svojich 300 zamestnancov ?

Vie generálny riaditeľ Sitár čo touto požiadavkou spôsobuje u každého obchodného partnera, a tým pádom aj u zamestnancov týchto externých firiem?

Keď túto šikanu v súkromných firmách my všetci, ako spoločnosť neodsúdime v zárodku, hrozí nový normál, ako pri ‚modrých zdrapoch‘ z minulej jesene, kedy bola na slovenských občanoch robená štúdia.

POKRAČUJÚ ĎALŠIE ŠTÚDIE okrem tých, o ktorých vieme napr. zo ŠÚKL?

Kedy bude očkovací certifikát a COVID PASS vyžadovať aj Váš zamestnávateľ a spolupracovník, Slováci???

Prinášame nádej – Veronika Winkler