18. 6. 2021

Klinická štúdia na Covid19 v Trnavskej nemocnici - pokračovanie

Na základe Zmluvy o klinickom skúšaní, o ktorej sme informovali tu https://www.prinasamenadej.sk/post/show/200 sme sa položili otázky kompetentným vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Po prečítaní zdroja t.j. zmluvy a dodatku, odpovede Fakultnej nemocnice Trnava sme prišli na následné nezrovnalosti:

  1. Štúdia mala byť ukončená 03.03.2021, prečo bol dodatok k Zmluve podpísaný 11.03.2021. Ne­rozumieme prečo bol podpisovaný dodatok po ukončení štúdie…
  2. Nebola vystavená žiadna faktúra na zadávateľa štúdie. Po vyše troch mesiacoch po údajnom ukončení štúdie, prinajmenšom zvláštne.
  3. Pred 17.05.2021 sme vytlačili Zmluvu a Dodatok z portálu Centrálneho registra zmlúv. Následne za pár dní sme zistili že Zmluva a Dodatok boli ZAMENENÉ a hlavne dátumy podpisov PREKRYTÉ tak aby nebolo zrejmé kedy bol podpísaný Dodatok o zvýšení odmeny pre MUDr. Soľavovú.

No nič priatelia, pýtame sa ďalej.