18. 6. 2021

Oznámenie prokurátorky GP SR JUDr. Kataríny Habčákovej

Pani prokurátorka GP SR JUDr. Katarína Habčáková nás najnovšie upovedomila, že naše podanie vyhodnotila ako opakovanú žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v trestnej veci falšovania bankových výpisov penťáckeho mäsokombinátu MECOM a preto žiadosť nebude vybavená. Ďalej konštatovala, že postup a rozhodnutie povereného príslušníka Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov – Juh npor. Ing. Mareka Zacharského, ako aj postup a rozhodnutie prokurátorky Krajskej prokuratúry Prešov JUDr. Zuzany Goliášovej vyhodnotila ako zákonný a opodstatnený, pričom si je istá, že tento záver aj náležite zdôvodnila. Tejto trojke Penta poskokov od počiatku pomáhal so zametaní prípadu pod koberec aj okresný prokurátor OP Prešov JUDr. Barnišin.

Na rozdiel od prokurátorky GP SR JUDr. Kataríny Habčákovej, ktorá si je istá, že „vyšetrovanie a prokurátorský dozor“ boli zákonné, tak ani jeden z tejto štvorice „elitných Penta zametačov“ od roku 2017 do dnešného dňa nevysvetlili ako mohla Unicredit Bank v roku 2017 vydať tri po sebe idúce “bankové výpisy” penťáckej spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. z účtu 6604187096/CZ­K/BR00, čísla výpisov sú 17,18 a 19, kde okrem odlišnej vizuálnej formy každého výpisu, je na výpisu č. 18 uvedený dátum výpisu – zo dňa 19.5.2017 – a nasledujúci bankový výpis č. 19 uvádza údaj “predošlý výpis zo dňa 20.5.2017” čo v žiadnom prípade nie je reálne možné, pretože 20.05.2017 bola sobota a výpis číslo 18 bol zo dňa 19.05.2017 (piatok). Výpisy v prílohe

„Výpisy“ dodané penťáckym MECOMOM v elektronickej forme a ktoré mali potvrdiť údajnú finančnú stabilitu mäsokombinátu MECOM skúmal aj znalec a na základe forenzného skúmania predmetných elektronických dokumentov vyjadril značnú mieru neistoty v súvislosti s pravosťou skúmaných dokumentov a ich pozmeňovania v určitých fázach ich životného cyklu, pričom tieto dokumenty sú už na prvý pohľad veľmi rýchlo a o to nekvalitnejšie vyprodukované imitácie a majú podľa znalca navodiť dojem akýchsi bankových informácií resp. bankových výpisov. Tiež ustanovil konkrétne zariadenia použité na upravovanie, pozmeňovanie a falšovanie predmetných sporných príloh osvedčenia.

**Nuž takto ti vyzerá keď premiér SR povie, že na východe Slovenska nič nie je – a my k tomu dodávame, že na východe Slovenska celkom s určitosťou nie je právo!

A to je to proti čomu bojujeme!**