10. 6. 2021

Slovensku hrozí plošné rušenie pôrodníc a zatváranie ďalších oddelení v nemocniciach

Dnes na svojom facebookovom profile Ján Vook – Váš poslanec zverejnil poslanec Prešovského samosprávneho kraja nesúhlasné stanovisko s plánovaným rušením pôrodníc a ďalších oddelení v nemocniciach po celom Slovensku.

Vážení spoluobčania ! A je to tu! Pred 3 rokmi som bol ako poslanec na VÚC mnohým na posmech, keď som hovoril, že sa pripravuje plán zatvárania nielen gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v Nemocnici vo Svidníku, ale že sa to časom bude týkať aj iných nemocníc na Slovensku. Nikto mi to neveril, ani župan, ani mnohí poslanci VÚC, ani pani primátorka Svidníka, ani mnohí poslanci mesta Svidník. Nechcem slova uznania, že som mal pravdu, lebo je to smutná pravda! Teraz nie je čas na osobné vybíjanie politických bodov! Vyzývam všetkých primátorov a starostov, poslancov miestnych samospráv, poslancov VÚC a poslancov NR SR dotknutých miest a obci jednotlivých okresov Prešovského kraja : "SPOJME SA!“

Naše občianske združenie sa dlhodobo venuje kauze Prešovského zdravotníctva, ktorej súčasťou je aj zatvorenie gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia v nemocnici Svidník v roku 2018. Pôrodnicu vtedy Penta zatvorila v rozpore s Uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a vydaným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre nemocnicu Svidník. To, že Penta zatvorila pôrodnicu vo Svidníku nezákonne potvrdzuje aj fakt, že ministerstvo dodnes túto pôrodnicu eviduje ako funkčnú a teraz ju plánuje zatvoriť.

Ako jeden z hlavných dôvodov pre zatváranie pôrodníc ministerstvo uvádza záujem o zvýšenie bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej rodiacim ženám. Argumentáciu zakladá na tvrdení, že v nemocniciach s menším počtom pôrodov ročne nemá personál dostatok skúseností s pôrodmi a väčšie nemocnice disponujú lepším technickým vybavením na zvládnutie možných komplikácií. Vo vyspelej Európe (Nemecko, Nórsko, Island, Rakúsko) sú však malé pôrodnice bežné a bezpečné!

Samotná veľkosť pôrodnice nie je vždy kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu poskytovanej starostlivosti. Treba zohľadniť aj geografickú dostupnosť pôrodnice, pretože na Slovensku sa nachádzajú aj riedko osídlené oblasti a hoci pôrodnice v týchto oblastiach majú menej pôrodov ročne, pokrývajú veľké územie a ich zrušenie by v praxi znamenalo výraznú prekážku z hľadiska dostupnosti pre obyvateľky týchto území.

Súčasne na Slovensku nie sú vypracované moderné štandardy pre pôrodníctvo, hoci ministerstvo zdravotníctva ich sľubuje už niekoľko rokov.

Nakoniec upozorňujeme, že zatvorením niektorých pôrodníc dôjde ku koncentrácii pôrodov vo väčších nemocniciach. Ministerstvo na jednej strane argumentuje lepšou erudíciou personálu, technickým vybavením a pripravenosťou na zvládanie komplikácii vo väčších pôrodniciach, no na druhej strane zatiaľ nikto nehovorí akým spôsobom má dôjsť k transformácií a prestavbe pôrodníc v ktorých by sa mali počty pôrodov rapídne navýšiť.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zatváranie nielen pôrodníc, ale aj iných oddelení v nemocniciach po celom Slovensku, čo ohrozuje dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti!!!