31. 5. 2021

Zametač Dušan Kováčik podal jedinú obžalobu za 16 rokov vo funkcii a to v kauze CARLTON

Nový „špeciálny prokurátor“ Lipšic sa rozhodol pokračovať v stopách svojho predchodcu a nevzal jedinú Kováčikovu obžalobu späť aj keď evidentne vychádza z nezákonného postupu OČTK a navyše vyšetrovateľ NAKA Kandra, ktorý prípad vyšetroval je dôvodne podozrivý z prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej podali niekoľko trestných oznámení v kauze CARLTON a upozornili Generálnu prokuratúru SR na podivný postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade, v ktorom sú obžalovaní konatelia hotela Carlton Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová.

Pri prvej a jedinej obžalobe z rúk ex-špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika – dnes väzobne stíhaného ako člena zločineckej skupiny – neboli dodržané zákonné procesy a všetci zúčastnení z radov OČTK v kauze CARLTON sa ponáhľali s rýchlou obžalobou Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej.

V tejto nezákonnej obžalobe dnes pokračuje Daniel Lipšic, ktorý bez uvedenia akýchkoľvek zákonných dôvodov odmietol Kováčikovu obžalobnú prvotinu vziať späť, pričom všetky okolnosti obžaloby v kauze CARLTON poukazujú na to, že v pozadí prípadu je masívna korupcia a rozhodnutia OČTK, ktoré hrajú do karát eseťákov Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého, boli vykonané v rozpore s právnym poriadkom. Korupciu v kauze CARLTON naznačuje nielen zaistená komunikácia cez aplikáciu Threema Mariána Kočnera, ale aj výsledky policajného vyšetrovania celej série nezákonných rozhodnutí sudcov Okresného súdu Bratislava I v prospech Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého.

Kvalita samotnej obžaloby ukazuje, že sa jej autor – Dušan Kováčik – veľmi ponáhľal a snažil sa za každú cenu obžalovať Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú, čo dokazuje aj jeho postup pri pridelení dozorového prokurátora v tejto trestnej veci. Prípad totiž pôvodne dozoroval prokurátor Vasil Špirko a neskôr prokurátor Miroslav Ľalík, čo dokladá aj záznam v informačnom systéme prokuratúry. Rozhodnutie Dušana Kováčika odobrať prípad prokurátorovi Špirkovi a prideliť Ľálíkovi nie je vôbec odôvodnené a takéto konanie je neštandardné a v rozpore s Trestným poriadkom. Postup ex-špeciálneho prokurátora budí množstvo otázok a keď k tomu pridáme informáciu, že opakovane zamietal námietky obvinených Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej na preskúmanie postupu dozorového prokurátora, tak to vyvoláva obrovské pochybnosti o objektivite celého trestného konania a zákonnosti postupu podania obžaloby.

To však ale nie je všetko! Dušan Kováčik, preto, aby mohol napísať svoju prvú obžalobu prípad dňa 21.05.2020 odobral svojmu podriadenému Ľálíkovi a pridelil ho sám sebe! Tento krok je opäť v rozpore s ustanoveniami Trestného poriadku. Dušan Kováčik po pridelení si spisu dňa 21.05.2020 nelenil a celý trestný spis v rozsahu 1.300 strán preštudoval za niekoľko hodín a v rovnaký deň stihol napísať aj svoju 25 stranovú obžalobu a podať ju na Špecializovaný trestný súd v Pezinku a koncom dňa opätovne vrátil trestnú vec Ľálíkovi.

Pred samotnou Kováčikovou obžalobou vyšetrovateľ NAKA Kandra nevykonal jediný úkon navrhovaný obžalovanými, zamietol aj žiadosť prokurátora Ľálíka na vyšetrenie komunikácie cez aplikáciu Threema Mariána Kočnera a dokonca mu ani nevadilo, že údajne poškodenú spoločnosť v kauze hotela CARLTON nezastupujú skutoční vlastníci a konatelia, ale eseťáci Maroš Grund a Rudolf Hrubý – o nezákonnom prepise konateľov pod taktovkou eseťákov Hrubého s Grundom a o vyšetrovaní tohto prepisu konateľov sme v minulosti informovali na našom portáli Prinášame nádej. V tejto súvislosti len citácia z policajného spisu: „ … právna kancelária SKLEGAL na základe požiadavky Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého vypracovala a podala Návrh na zmenu konateľov s vedomosťou, že väčšinovým vlastníkom je Erik Mikurčík. …….. advokátska kancelária SKLEGAL, ako subjekt znalý práva sa tak dopustila konania, ktoré napĺňa skutkovú podstatu zločinu skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie vykonaný ľsťou a s osobitným motívom – na objednávku.“

Po skončení „vyšetrovania“ si teda ex-špeciálny prokurátor Kováčik pridelil prípad doslova na pár hodín, aby podal svoju nezákonnú obžalobu. Ide tu zjavne o akýsi „špeciálny“ typ postupu OČTK najmä vyšetrovateľa NAKA Kandru a ex-špeciálneho prokurátora Kováčika, ktorý nemá oporu v zákone a totálne porušuje práva v tejto chvíli už obžalovaných Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej. Celá situácia s obžalobou navodzuje dojmu, že na Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú je zo strany OČTK vyvíjaný nátlak hrozbou vysokého trestu odňatia slobody.

Pripomíname, že jedinú obžalobu dnes väzobne stíhaného ex-špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika generálna prokuratúra pod už novým generálnym prokurátorom JUDr. Žilinkom a ani špeciálna prokuratúra pod vedením Daniela Lipšica podrobne nepreverila. Páni sa uchýlili len k všeobecnému vyjadreniu, ktorým stavajú Zuzanu Kalmanovú a Erika Mikurčíka pred súd ignorujúc evidentné procesné pochybenia, nezákonnosti a silné podozrenie z korupcie!

Pán Dušan Kováčik podal obžalobu v kauze CARLTON dňa 21.5.2020 ako je popísané vyššie – odobral spis dozorovému prokurátorovi Miroslavovi Ľalíkovi a pridelil ho sám sebe iba na jeden deň a za tento jeden deň stihol naštudoval 1.300 strán a v ten istý deň napísal 25 strán svojej obžalobnej prvotiny! **Predstavte si, že Dušan Kováčik je schopný za jeden pracovný deň prečítať niekoľko sto strán za hodinu, následne spisový materiál vyhodnotiť a popritom napísať svoju prvú 25 stranovú obžalobu a hneď ju podať. **

Prečo nebol Dušan Kováčik takto výkonný aj predošlých 16 rokov vo funkcii špeciálneho prokurátora ??? Môžme sa len domnievať za akú nadprácu si Kováčik vložil cash 204.000,– EUR na svoj účet bezprostredne po výsluchu Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého, ktorý podali účelové trestné oznámenie a následne začalo trestné stíhanie Erika Mikurčíka a Zuzany Kalmanovej …

Nezákonné konania OČTK v kauze CARLTON a podozrenia na korupciu OČTK evidentne neprekážajú najväčšiemu ochrancovi zákonnosti na Slovensku – Danielovi Lipšicovi a bez akéhokoľvek zákonného odôvodnenia mieni v Kováčikovej obžalobe pokračovať a to bez akéhokoľvek odôvodnenia. (príloha odpoveď špeciálneho prokurátora) Naviac sme presvedčení, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by sa mal z objektívnych dôvodov vylúčiť z konania a rozhodovania o predmetnej trestnej veci najmä preto, že ako advokát zastupoval Bernarda Slobodníka, ktorý ako svedok vypovedal pred vznesením obvinenia aj o kauze CARLTON.

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej sú presvedčení, že zákonné a poctivé vyšetrovanie v kauze hotela CARLTON by odhalilo jednu veľkú kompletnú korupčnú schému v justícii, polícii a na prokuratúre siahajúcu až na najvyššie miesta.