28. 5. 2021

Akú hru hrajú s nami poslanci NR SR?!

Informácie zo 17.05. nie sú utajovanou skutočnosťou podľa zákona č. 215/2004

Vážení poslanci koalície a najmä opozície, akú hru to hráte s občanmi? O akých utajených skutočnostiach rozprávate?

Pozrime sa čo hovorí zákon:

č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď v § 4,odst.1, tohto zákona sa uvádza, budem citovať:

(1) Utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o

  1. nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejných činiteľov a orgánov verejnej moci,
  2. trestnej činnosti verejných činiteľov,
  3. nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami,
  4. závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia,
  5. platových náležitostiach, hmotnom zabezpečení a hmotných výhodách verejných činiteľov.

Tak teda zhrňme si to:

  1. 17.05.2021 o čom bola diskusia tých cca10 predstaviteľov štátnej moci v „v bunkri“ SIS ?
  2. nie náhodou o informáciách presne podľa odstavca písmena a) ?
  3. netýkali sa tie informácie trestných činov verejných činiteľov ?

Od Fica až po Mazureka všetci o tom nepriamo hovoria, ale k podstate problému, že informácie zo 17.05. nie sú podľa zákona č. 215/2004 utajovanou skutočnosťou, teda niet o čom hlasovať v parlamente, zbytočne ťahať čas a nervy občanov SR, pretože podľa môjho názoru tie informácie dávno mali byť Z V E R E J N E N É .

Vy to ako vnímate priatelia ?

S pozdravom

podporovatelia OZ Prinášame nádej