16. 5. 2021

Kam miznú peniaze daňových poplatníkov

Táto téma sa týka športu ale aj nás všetkých. Šport je financovaný z peňazí, na ktoré sa všetci skladáme vo forme daní.

Na jeseň v roku 2017 sme spoločne s reprezentačným trénerom Pavlom Korpášom písomne podali podnet na dôkladné prešetrenie hospodárenia so štátnymi dotáciami, ktoré získala Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja v rokoch 2016 a 2017, v čoho dôsledku Paľo prišiel o svoju funkciu aj členstvo v asociácií a Alica Fisterová, ako hlavný kontrolór športu, Žiadosť o prešetrenie zamietla pod koberec. Pred pár dňami pani Alica Fisterová na svojej oficiálnej stránke zverejnila výsledok rok-trvajúcej kontroly.

Túto novú kontrolu iniciovala skupina ľudí minulý rok. Rovnaká skupina pri našom podaní v roku 2017 bola slepá a hluchá. Vtedy im totiž z dotácií išlo do vreciek. Správa z mája 2021 je, evidentne, účelová a výhradne sa venuje iba dvom vybraným oblastiam v rokoch 2018–2019 ako keby všetko ostatné bolo v poriadku. Ak Úrad vládneho auditu odvedie poctivú prácu, určite nájde ďalšie „porušenia finančnej disciplíny“ (rozkrádačky).

Pavol Korpáš zareagoval komentárom na príspevok Fisterovej otázkou: Prečo nekonala na nami podaný, písomný podnet už v roku 2017, kedy sa s ňou stretol aj osobne v snahe vysvetliť podrobnosti. Koncom toho roku správu o tom, čo sa deje v asociácií SAFKST priniesli aj nasledovné médiá.

03.11.2017:

https://www.infovojna.sk/…a-2017-11-03

04.12.2017:

https://sport.aktuality.sk/…ve-benefity/

Aktuálny mediálny vstup z 13.05.2021:

https://www.infovojna.sk/…anom-1352021?m=1

Ak by Fisterová svoju prácu vykonávala v roku 2017 zodpovedne, mohla zabrániť vzniknutým škodám v nasledujúcich rokoch až po súčasnosť.

V ďalšej časti prinesieme doplňujúce zistenia a fakty.

Prinášame nádej – Pavol Forisch