14. 5. 2021

Marek Krajčí podpísal pred odchodom povolenie na použitie neúčinného lieku na Covid19, za 13MILIÓNOV!

Nadnárodná americká, farmaceutická spoločnosť Eli Lilly dostala objednávku, od odchádzajúceho MZ Mareka Krajčího na dodávku 15tisíc balení Bamlanivimabu.

Účinnosť tohoto lieku je viac, ako otázna. Vypovedá o tom, aj nimi financovaná randomizovaná klinická štúdia, na vzorke 577 pacientov, s ľahkou alebo so stredne ťazkou formou SARS- CoV- 2.

Priemerný vek pacientov 44,7 rokov;( 315 [54,6%] žien), 533 (92,4%) ukončilo obdobie hodnotenia účinnosti (29. deň). Testovaní podstúpili tri rôzne terapie. Skupina dostávala monoterapiu bamlanivimabom, alebo placebo, druhá dostávala bamlanivimab a etesevimab alebo placebo.

,,Pri 3 rôznych dávkach monoterapie bamlanivimabom v porovnaní s placebom nebol signifikantný rozdiel v zmene vírusovej záťaže”

Na jednej strane sa ukázalo, že vírusová záťaž ustúpila na 11ty deň, ale to u všetkých skupín, takže aj u tých, ktorým bolo podané placebo. Stránka trend.sk minulý rok uverejnila zaujímavý článok o infúznej liečbe bamlanivimabom, kde sa tiež píše: Americký úrad na kontrolu potravín a liečiv FDA (Food and Drug Administration) povolil núdzové použitie lieku, no zároveň uviedol, že povolenie sa netýka hospitalizovaných pacientov ani pacientov, ktorí potrebujú pre ochorenie Covid-19 kyslíkovú terapiu, keďže liek by v prípade týchto pacientov mohol zhoršiť ich klinické výsledky. Klinická štúdia sponzorovaná americkou vládou, ktorá testovala použitie bamlanivimabu u hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19, bola pred nedávnom ukončená, pretože sa nepreukázal žiadny prínos liečby.

Z tohoto vyplýva, že tento 785eurový “zázrak” je účinný, tak pre farmaceutickú firmu, ale, či je bezpečný je otázne… Firma Eli Lilly dňa 8.10.2020, v Indianapolise dohodla s nadáciou Billa a Melindy Gatesových, že začnú spolupracovať ,, na uľahčení prístupu pre Lillyterapeutické protilátky, vyvíjané na prevenciu a liečbu COVID-19 a to najmä v prospech krajín s nízkym a stredným príjmom.” Komerčná výroba mala začať v Apíli 2021. A kedy mali prísť prvé dodávky, tejto liečby na Slovensko podľa zmluvy? V Apríli 2021 .

Zdroje:

  1. Zmluva s Eli Lilly: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5690703/
  2. Štúdia financovaná Lilly: https://jamanetwork.com/…icle/2775647
  3. Dohoda o spolupráci: https://investor.lilly.com/…-19-antibody
  4. Trend: https://www.trend.sk/…mab-covid-19