13. 4. 2021

BUDE NEVAKCINOVANÝ SLOVENSKÝ OBČAN SEGREGOVANÝ?

Vyplýva to z obsahu informačného materiálu pod záštitou:

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo vnútra

Európskej únie – európsky sociálny fond

Operačný systém ľudské zdroje

Prikladáme vám foto informačného materiálu kde je podstatná časť vyznačená a samozrejme zdroj.

Zdroj: http://www.zdraveregiony.eu/…y-a-brozury/

Definícia trestného činu zo zákona 300/2005 Z.z. Trestný zákon

§ 424a

Apartheid a diskriminácia skupiny osôb

(1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. ako člen extrémistickej skupiny,
  2. ako verejný činiteľ,
  3. z osobitného motívu,
  4. a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,
  5. a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
  6. za krízovej situácie.

Pre lepšiu orientáciu čo vlastne táto „vakcína“ je vám prikladáme nasledujúce informácie so zdrojmi:

https://akw.sk/…jne-sloboda/

https://akw.sk/…e-ochorenia/

https://akw.sk/…ich-ucinkov/

https://akw.sk/…a-potvrdena/

https://akw.sk/…ania-vakcin/