11. 4. 2021

Návrh na začatie konania o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám voči mestu Partizánske

Občianske združenie Prinášame nádej požiadala mesto Partizánske o informácie k prenájmu Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom, ktorú mesto prenajalo Pente. Konaním zodpovedného zamestnanca mestského úradu Partizánske nám neboli všetky požadované informácie sprístupnené, pričom mesto Partizánske ani nevydalo rozhodnutie o neposkytnutí požadovaných informácií. Týmto konaním mesta nám bolo zabránené podať opravný prostriedok a boli tak porušené naše práva vyplývajúce nám zo zákona o prístupe k informáciám. Preto sme podali voči mestu Partizánske návrh na začatie konania o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám.

Mesto Partizánske sa snaží sťažiť prístup k požadovaným informácia alebo ich úplne zatajiť, pretože sa mestská nezisková organizácia Nemocnica s poliklinikou Partizánske s majetkom vyše 1,7 milióna euro zlúčila s neziskovou organizáciou Penty a pri tomto zlúčení majetok mesta bezodplatne prešiel do rukou Penty.

Mesto Partizánske dnes nevie alebo nechce odpovedať na základné otázky: čo bolo presne v majetku ich neziskovej organizácie, akú mal tento majetok presnú hodnotu a ako s ním bolo pri zlúčení neziskových organizácií naložené.

Informácie budeme aktualizovať.