9. 4. 2021

Nemocnica s poliklinikou Partizánske

Občianske združenie Prinášame nádej sa už dlhší čas zaujíma o zdravotnícky „biznis“ Penty, najmä o to, ako Penta získala samotné nemocnice. V minulosti už o.z. Prinášame nádej podalo niekoľko trestných oznámení v spojitosti s podozrením na páchanie trestnej činnosti v Prešovskom zdravotníctve, kde Prešovskému samosprávnemu kraju vznikla škoda vo výške 20 miliónov euro.

Ďalšia nemocnica, na ktorú o.z. Prinášame nádej zameralo svoju pozornosť je nemocnice v Partizánskom. Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom vyhlásilo v roku 2011 verejnú súťaž na strategického partnera pre zadlženú Nemocnicu s poliklinikou v Partizánskom, ktorý v nej mal naštartovať ozdravný proces. Do súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia, jeden však údajne nesplnil podmienky súťaže a tak súťaž vyhrala penťácka nezisková organizácia Nemocnica na okraji mesta.

Penta sa pri podpise zmluvy zaviazala, že bude mestu za kompletne vybavenú nemocnicu platiť ročné nájomné vo výške 100 tisíc euro, pričom 90 tisíc euro investuje v rámci nemocnice a 10 tisíc euro bude platiť mestu a najneskôr do roka tiež vyplatí dlh nemocnice voči mestu vo výške viac ako 430 tisíc euro.

Neskôr sa mestská nezisková organizácia Nemocnica s poliklinikou Partizánske s majetkom vyše 1,7 milióna euro zlúčila s neziskovou organizáciou Penty Nemocnica na okraji mesta. Majetok mesta tak zlúčením bezodplatne prešiel do rukou Penty.

Mesto Partizánske dnes nevie odpovedať na základné otázky: čo bolo presne v majetku ich neziskovej organizácie, akú mal tento majetok presnú hodnotu a ako s ním bolo pri zlúčení neziskových organizácií naložené.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.