23. 2. 2021

Penta musí okrem obvinenia Haščáka z praní špinavých peňazí a korupcie doriešiť aj dlhoročný obchodný spor s MEKOM UKRAJINA

Penta podľa včerajších informácií predala svoj stratový mäsokombinát MECOM. Kupujúcim je americká spoločnosť Smithfield Foods.

Penta však svoj mäsokombinát predáva bez ukončeného dlhoročného obchodného sporu s ukrajinskou spoločnosťou Mekom Ukrajina, ktorá v minulosti podala na mäsokombinát MECOM v rámci tohto sporu aj niekoľko návrhov na vyhlásenie konkurzu a ďalšie žaloby na Ukrajine a Slovensku. O tejto situácii svedčí aj zápis na liste vlastníctva k nehnuteľnostiam mäsokombinátu MECOM, kde je z dôvodu prebiehajúcich súdnych konaní zapísaná poznámka o sporu k nehnuteľnostiam.

Spoločnosť MECOM o týchto súdnych konaniach nikdy oficiálne neinformovala vo svojich výročných správach a ani správach audítora, čo môže aj po predaji mäsokombinátu spôsobiť následné problémy a prípadné straty novému vlastníkovi.

V súčasnosti sa vedú konania na Kyjevskom apelačnom súde proti rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho súdu, ktoré bolo vydané v rozpore s Občianskym zákonníkom Ukrajiny a súčasne neboli ani neuplatnené ustanovenia Dohovoru OSN o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1974. Rozsudok Kyjevského apelačného súdu a následné ďalšie arbitrážne konania môžu v blízkej budúcnosti významne zaťažiť hospodárenie mäsokombinátu MECOM, pretože právny zástupca spoločnosti MECOM v arbitrážnom konaní priznal ďalších 14 hrubých porušení záruk zo strany penťáckeho mäsokombinátu, pričom za každé jedno takéto porušenie záruk hrozí spoločnosti MECOM udelenie ďalšej vysokej pokuty.

Samotný príbeh obchodného sporu už bol niekoľkokrát podrobne opísaný a dokonca v jeho priebehu boli v protiprávnej policajnej akcii Hyena zadržaný majiteľ a konateľ spoločnosti MEKOM UKRAJINA Pavol Forisch a ďalších 11 osôb, ktoré s obchodným sporom nemali nič spoločného a nakoniec boli Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Ján Feranc obvinený z vydierania penťáckeho MECOMU, ktoré musel riešiť až generálny prokurátor SR a protiprávne obvinenie zrušil. Pri policajnej akcii Hyena boli okrem iného zaistené aj dokumenty a počítače s informáciami týkajúce sa obchodného sporu ako sú právne analýzy, komunikácia s právnymi kanceláriami, dôkazy a pod., ku ktorým tak v prípade údajného vydierania MECOMU získal prístup aj právny zástupca údajne poškodenej spoločnosti MECOM – JUDr. Lipšic. Penta tak získala darček v podobe dôležitých informácií o celkovej stratégii vedenia tohto obchodného sporu.

Len v skratke pripomenieme, že v roku 2016 došlo zo strany mäsokombinátu MECOM k porušeniu zmluvných záruk, ktoré v rámci obchodného vzťahu zaručil v prospech svojho obchodného partnera MEKOM UKRAJINA. Penta tieto porušenia záruk dlhodobo spochybňuje a najradšej by umlčali všetkých tých, ktorí si vzniesli požiadavku na ich plnenie, čo dokazuje napríklad aj protiprávna policajná akcia Hyena. Lenže všetky pohľadávky majú jednoznačne reálny pôvod, ktorý sa odvíja od reklamácií nekvalitného, falšovaného a zdraviu nebezpečného tovaru, ktorý spoločnosť MECOM GROUP zo skupiny Penta dodávala svojmu obchodnému partnerovi na Ukrajinu a v neposlednej rade tohto partnera podviedli, keď napriek zmluvným dohodám o exkluzivite, začali sami vyvíjať obchodnú činnosť na Ukrajine. Práve pre tento prípad porušenia bola exkluzivita zmluvne zaistená vysokou pokutou, aby odradila spoločnosť MECOM GROUP zo skupiny Penta, od jej prípadného porušenia. Táto situácia ukazuje na „veľmi vysoké morálne hodnoty“ Penta manažérov, ktorí si „ctia“ podpísané zmluvy a dohody. A hlavne zákon.“

Ako je vidno obchodná spolupráca so skupinou Penta nie je jednoduchá, pretože manažéri tejto spoločnosti nedodržiavajú podpísané zmluvy a súčasne je spolupráca s Pentou aj vysoké reputačné riziko, pretože Jaroslav Haščák – partner spoločnosti PENTA INVESTMENTS – je dnes obvinený za korupciu a pranie špinavých peňazí a súčasne čelí ďalším vážnym podozreniam z rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti najmä v kauze Gorila.

Samotný mäsokombinát MECOM v súčasnosti prešetruje NAKA pre podozrenie z ovplyvňovania konkurzných konaní, ktoré sa spomína v jednej z častí Kočnerových konverzácií cez aplikáciu Threema. V tomto prípade sa spomína pomoc bývalej štátnej tajomníčky JUDr. Moniky Jankovskej v prospech penťáckej spoločnosti MECOM GROUP v konkurzných konaniach podaných práve spoločnosťou MEKOM UKRAJINA.