3. 1. 2021

Amaterizmus osoby Jaroslav NAĎ

Tak ten blbeček s modrou knižkou Majster Obrany NAĎ, ako on chce obrániť Slovensko a občanov pred hrozbami keď nedokázal ani len ustrážiť jeden posratý dokument čo unikol a on teraz vedie hon na čarodejnice a ponúka odmenu. Ten somárik si ani neuvedomil, že sa hneď priznal niekoľkokrát k svojej neschopnosti.

  1. Nedokázal ani len nepodstatný dokument ustrážiť proti úniku z jeho rezortu.
  2. On jediný je ten, kto vyzradil zdravotnú dokumentáciu Lučanského keďže on povedal že je jeho lebo na tých fotkách nikde Lučanského meno nie je.
  3. Ponúknutou odmenou tiež demaskoval neschopnosť ani len vyšetriť tak nepodstatný únik informácií.
  4. Týmto potvrdil absolútnu nepripravenosť na vedenie tak dôležitého rezortu ako je obrana občanov a štátu a svoj totálny amaterizmus.

Ale ste si vyškolili osobu NAĎ páni Zahraniční dôstojníci.