21. 11. 2020

Matovičova zrada na občanoch sa napĺňa každým dňom

Plán Európskej komisie sa do bodky napĺňa presne tak, ako bol naplánovaný a my nesmieme Matovičovej ani žiadnej inej vláde umožniť túto vlastizradu na občanoch dokončiť. Je našou povinnosťou brániť naše práva a práva našich detí.

Povinné očkovanie, diagnostika (aj na Covid) a monitorovanie občanov mobilnou aplikáciou pri izolácii a karanténe bolo schválené v Zákone 355/2007 paragraf 51.

Čo sa stane ak sa občan odmietne podrobiť týmto úkonom na svojom tele? Bude donekonečna pokutovaný alebo bude zatvorený a izolovaný do konca života mimo spoločnosti? Zákon 355/2007 Paragraf 48 napríklad nútená izolácia.

Link na zákon: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355

Link na zverejnený plán Európskej komisie: https://www.prinasamenadej.sk/post/show/123