18. 11. 2020

ŠANTA pokračuje v zakrývaní zločinov HAŠČÁKA

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej upozorňujú, že na špeciálnej prokuratúre zametal nielen Dušan Kováčik, ktorý je už právom obvinený zo zločinov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ale je podozrenie, že aj ďalší prokurátori mohli zakrývať trestnú činnosť oligarchov a politikov.

V prípade Prešovské zdravotníctvo, ktorému sa členovia občianskeho združenia Prinášame nádej dlhodobo venujú, a v ktorom sa vyšetruje podozrenie z trestnej činnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu SMER-SD MUDr. Petra Chudíka a penťáckej spoločnosti Svet zdravia, a.s. je dozorovým prokurátorom JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M, MBA. V tejto trestnej veci bola Prešovskému samosprávnemu kraju spôsobená úhrnná škoda vo výške 21.386.000 euro.

Postup JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M, MBA v tejto trestnej veci je možné prinajmenšom nazvať neštandardným, nakoľko predmetnú trestnú vec dozoroval už v roku 2015 a v súčasnosti ju na základe nových dôkazov odmieta znovu otvoriť. Dokonca riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ Prešov pplk. Leško pri postúpení prípadu v júli tohto roka na NAKA uvádza: *„Vykonanými úkonmi nebolo rozptýlené podozrenie z trestného činu Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona prípadne iného trestného činu proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitej časti Trestného zákona alebo trestných činov hospodárskych podľa piatej hlavy osobitej časti Trestného zákona, zvlášť z pohľadu spôsobenej škody ako jeho následku. Pri vstupe Prešovského samosprávneho kraja do obchodnej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a.s. išlo teda o hrubý nepomer investície majetku Prešovského samosprávneho kraja a vlastníctva obchodného podielu Prešovského samosprávneho kraja na základnom imaní spoločnosti Spoločné zdravotníctvo.“ *

Súčasne koncom mája 2020 na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bola schválená správa nezávislého audítora za rok 2019, ktorá potvrdzuje, že Prešovský samosprávny kraj vložil nepeňažný vklad do spoločností Spoločné zdravotníctvo a.s. a Vranovská nemocnica a.s.. Neskôr došlo k zlúčení týchto dvoch spoločností do novej spoločnosti s názvom Prešovské zdravotníctvo, a.s.. Nepeňažným vkladom Prešovského samosprávneho kraja do predmetných spoločností boli nemocnice v Humennom, Svidníku a Vranove na Topľou v celkovej hodnote 30.000.000,– euro. Podľa nezávislého audítora došlo vložením nehnuteľností do uvedených spoločností k znehodnoteniu tejto investície vo výške 21.386.000 euro.

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M, MBA sa aj napriek jasným dôkazom stále odvoláva na to, že prípad už v roku 2015 vyšetrovala národná finančná jednotka NAKA a vyšetrovateľ prípad zastavil, lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci. Avšak podľa analýzy pôvodného uznesenia vyšetrovateľa PZ v predmetnej trestnej veci je zrejmé, že nebolo vykonané dostatočné dokazovanie a nebol zistený skutkový stav veci, o ktorom by neboli pochybnosti a v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie o zastavení trestného stíhania. Vyšetrovateľ PZ ani náznakovo nevykonal niektoré dôkazy, ktoré sú pre vec rozhodujúce a to aj napriek vedomosti, že takéto dôkazy existujú a bolo možné ich do trestného konania zabezpečiť. Tieto dôkazy do spisu nezabezpečil ani dozorový prokurátor JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M, MBA v rámci jeho prieskumnej činnosti. V súčasnosti je bývalý šéf národnej finančnej jednotky NAKA, ktorá toto trestné oznámenie vyšetrovala – Bernard Slobodník a jeho zástupca Milan Mihálik – obvinení spolu s ďalšími vysokými funkcionármi PZ a bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom zo zločinov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku.

Pre vyššie uvedené skutočnosti sú v tomto prípade silné pochybnosti, či zastavením trestného stíhania vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona a následným neustálym odmietaním zo strany dozorového prokurátora JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M, MBA opätovne otvoriť vyšetrovanie tohto prípadu, ide o spravodlivosť alebo o objednanú pomoc vplyvným oligarchom z Penty a členom politickej strany SMER-SD, ktorí sa rozhodli „transformovať“ majetok Prešovského samosprávneho kraja v hodnote 30 miliónov euro do súkromnej spoločnosti.

Z tohto dôvodu dnes podali členovia občianskeho združenia Prinášame nádej trestné oznámenie na prokurátora JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M, MBA pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M, MBA je kandidátom na post generálneho prokurátora a na 19. a 20. novembra je naplánované verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom NR SR. Poslancom NR SR odporúčame, aby od kandidátov – prokurátorov požadovali zoznam pridelených prípadov a aj správu, ako boli jednotlivé prípady uzatvorené. Možno budeme prekvapení koľko zametačov na postoch prokurátorov ešte sedí.