17. 11. 2020

TO za korona opatrenia a stym súvisiace porušovania práv a slobodu súčasnou vládou.

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej sa pýtajú, prečo také právnické kapacity akými sú kandidáti na generálneho prokurátora nekonajú podľa zákona o prokuratúre? Prokurátori sú povinní preverovať každé podozrenie o ktorom sa dozvedia.

Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Teda v prípade porušení základných práv a slobôd zaručených Ústavou SR zo strany Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky pri plošnom testovaní a následných nariadeniach je jasné, prečo všetci kandidáti na generálneho prokurátora mlčia. O necelý týždeň je totiž naplánované verejné vypočutie kandidátov pred ústavnoprávnym výborom NR SR a presne tak si to totiž slovenský politici sediaci v parlamente predstavovali a preto napísali taký zákon – pri porušení zákonnosti zo strany vládnych politikov budete NAŠI prokurátori slepí, hluchí a nemí inak nebudete zvolení alebo budete odvolaní ……. tak poslúchajte!!!

Napríklad kandidát na generálneho prokurátora a zberateľ titulov prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M, MBA než aby sa venoval protiústavnosti nariadení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, tak radšej poskytol svoj PR rozhovor Denníku N, že on chodí do Národného divadla, nie do Pivnice Radošina ako zametač Kováčik. To je priamo výsmech prokurátorské­mu stavu!

Z tohto dôvodu dnes podali členovia občianskeho združenia Prinášame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa.