18. 9. 2020

Žiadosť o prešetrenie prieťahov a spôsobu prešetrovania podaní