8. 9. 2020

Upovedomenie o postúpení TO proti Chudíkovi na Úrad špeciálnej prokuratúry