22. apríl 2020
Penta

Kto zastupuje Slovenko v spore so zdravotnou poisťovňou Dôvera

Majitelia zdravotnej poisťovne Dôvera sa stále súdia so Slovenskou republikou o astronomické sumy so štátom. Spor vznikol ako dôsledok novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú presadila ešte prvá vláda Róberta Fica. Najskôr to Penta skúšala na arbitrážnom súde v Holandsku, kde požadovaná náhradu za Slovenskom spôsobenú škodu. Na základe údajného porušenia Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom bola v priebehu arbitrážneho konania škoda vyčíslená na viac ako jednu miliardu €. Súd rozhodol o tom, že posudzovanie sporu medzi HICEE a Slovenskou republikou nespadá pod jeho jurisdikciu. V roku 2011 Ústavný súd rozhodol, že zákaz zisku zdravotných poisťovní bol protiústavný a ešte v ten istý rok spoločnosť HICEE, patriaca investičnej skupine Penta, ktorá vlastní zdravotnú poisťovňu Dôvera, podala žalobu na štát. Výšku svojej škody najprv Penta vyčíslila na historicky najvyššiu náhradu škody žalovanou na slovenských súdoch - pôvodne išlo o 750 miliónov eur. Neskôr sumu upravili na 527 miliónov € aj s úrokmi.

Po začatí týchto sporov sa v roku 2012 pre týždenník Trend.sk vyjadrila riaditeľka komunikačného odboru NR SR Sone Pötheovej: „Národná rada SR čelí ďalším sporom kvôli zákonu, ktorý Ústavný súd označil za protiústavný, na domácich súdoch. Celková suma, ktorú žiadajú Medical Care Holding (akcionár Európskej zdravotnej poisťovne) a HICEE (akcionár Dôvery) je 688,8 milióna €. Informáciu o sume doteraz vyplatenej za právne zastupovanie národná rada nezverejnila. Dobrou správou má podľa riaditeľky komunikačného odboru NR SR byť to, že v pokračujúcich domácich sporoch už nezaplatí za právne zastupovanie Slovensko nič. Pracovať na nich bude nemenovaná advokátska spoločnosť, ktorá zastupuje štát aj v medzinárodných arbitrážach, bez nároku na odmenu. Ešte donedávna to bola úloha advokáta Jozefa Vozára, ktorý za to inkasoval údajne 800 eur mesačne.“

Podľa údajov z Centrálneho registra zmlúv má s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych služieb s NR SR advokátska kancelária Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. a Slovensko zatiaľ za právne služby proti vydieraniu zo strany zdravotných poisťovní, zaplatilo 1 683 199,- €!!! Proti takejto sume je odmena pôvodného advokáta JUDr. Jozefa Vozára, CSc., ktorý za služby inkasoval údajne 800,- € mesačne, úplne smiešna.

Ešte viac zarážajúce je to, že JUDr. Malata nezastupuje len SR proti Dôvere, ktorá si v tomto spore so Slovenskou republikou vymáha náhradu škody, ale aj zdravotnú poisťovňu Dôvera, ktorú JUDr. Malata zastupuje vo vymáhaní jej pohľadávok.

Aký je obchodný vzťah medzi penťáckou zdravotnou poisťovňou Dôvera a advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., ktorá zastupuje za 1 683 199,- € Slovenskú republiku proti Dôvere?

V koho prospech JUDr. Malata z advokátskej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., za odplatu od štátu vo výške 1 683 199,- EUR pracuje v spore so Slovenskou republikou, keď v iných sporoch zastupuje vo veci vymáhania pohľadávok protistranu, t.j. „penťácku“ Dôveru?

Prečo to nevadí Pente? A prečo to nevadí štátu, ktorý advokátskej kancelárii Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., zaplatil 1 683 199,- EUR za právne služby proti Dôvere?