• September 25, 2018
 • Marec 12, 2018
 • December 13, 2017

  Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie...

  S prihliadnutím na uvedené skutočnosti, rovnaké trestné činy spáchané opakovanými samostatnými činmi spomenuté v predošlých trestných oznámeniach, navrhujem väzobné stíhanie páchateľa.

 • December 12, 2017

  Ohrozovanie zdravia a poškodzovanie spotrebiteľa

 • November 29, 2017

  Trestný čin krivého obvinenia...

 • November 27, 2017

  Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie...

 • Október 17, 2017

  Doplnenie

 • Júl 04, 2017

  Trestné oznámenie za marenie konkurzného konania.

 • September 12, 2016

  Takto sa to začalo..

 • August 28, 2006

  Testy na Listériu v CZ

 • Oznámenie o prítomnosti baktérie Listéria monocytogenes vo výrobkoch

 • Trestné oznámenia na PENTU

  7 kusov už začaté trestné stíhanie
  10 kusov odteraz každý týždeň jedno

 • Trestné oznámenie podané na zlodejov Penta-​Listeria investment, na Vrchní státní zastupitelstvý v Praze.

  Mecom výrobky s Listeriou, Enterobacterom, kvasinkami aplesňami sa úspešne a nekontrolovateľne predávali aj v Čechách a na Morave. Pán profesor Bireš, podobní skorumpovaní smradi sú aj v Čechách.